Communicatiemiddelen Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal

Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) heeft enige jaren geleden een Smart Climate Grid ontwikkeld en gerealiseerd, bedoeld om duurzame warmte te leveren aan
het ROC en een nieuwbouwwijk, Stadsoevers. Het is één van de eerste lage temperatuur warmtenetten van Nederland, operationeel vanaf 2016.

DER positioneert zich als de versneller voor verduurzaming in Roosendaal. Greenvis helpt DER om haar bestaande warmtenet succesvol uit te breiden door de capaciteit van het net beter te benutten. Het is één van de eerste lage temperatuur warmtenetten (< 40 graden C) van Nederland, operationeel vanaf 2016.

Nu de boodschap nog overbrengen
De ontwikkeling van communicatie binnen het Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal (DER) is de opgestart met het ontwikkelen van een strategisch communicatieplan, gevolgd en ondersteund met passende communicatiemiddelen. Deze gaan zorgen voor de gewenste ontwikkeling van DER en het Smart Climate Grid in Roosendaal. Greenvis heeft DER ondersteund om het strategische
communicatieplan te concretiseren naar middelen. Het strategisch communicatieplan bevat:

 • De gewenste identiteit van DER (strategische positionering)
 • De boodschap bij de gewenste identiteit (strategische positionering)
 • Een onderzoek waarbij de doelgroep in beeld wordt gebracht (tactisch)
 • Een corporate story die het verhaal van DER aan de doelgroep vertelt (tactisch per doelgroep)

Communicatiemiddelen
Het strategisch communicatieplan geeft uitwerking aan essentiële communicatie. Hiermee wordt aangesloten worden op de communicatie over Stadsoevers. De communicatiemiddelen zijn
afgestemd op de belangrijkste stakeholders; gemeentelijke achterban, ontwikkelaars in Stadsoevers en haar toekomstige bewoners.

 • De ontwikkelde middelen
 • Een logo en huisstijl
 • De juiste beelden en teksten
 • Heldere infographics
 • Communicatieve animatiefilmpjes
 • Informatieve presentatie voor primaire stakeholders
 • Communicatie “kick-off”
 • Complete schaalbare website

Bij aanvang is geconcludeerd dat de belangrijkste en urgente behoefte voor DER ligt in een digitale informatievoorziening, de website. Deze dient aan de stakeholders uitleg te geven over de werking, voordelen en bijkomstigheden van het aansluiten van woningen op het Smart Climate Grid. De website bevat voor de achterban de uitleg ervan in een infographic en een FAQ-gedeelte. De website is schaalbaar voor de toekomst, ‘open source compatible’ en in eerste instantie informatief. Later kan de website als accelerator dienen met diverse links en actuele content. De uitwerking is in afstemming met de afdeling(en) communicatie van Gemeente Roosendaal en communicatieteam Stadsoevers gedaan.

Het eindresultaat is te vinden op: de website van DER.