Bronnenstrategie gemeente Roosendaal

Binnen de gemeente Roosendaal zijn verschillende warmtebronnen voor een warmtenet denkbaar. De gemeente Roosendaal wil inventariseren waar een warmtenet een haalbare oplossing kan zijn voor de duurzame warmtevoorziening van de gebouwde omgeving. Als een warmtenet niet haalbaar is, dan kunnen gebouweigenaren zich voorbereiden op een individuele oplossing om aardgasvrij te worden. De inzichten zijn gedurende het traject voorgelegd en besproken met verschillende (grotere) stakeholders, waaronder woningcorporaties, netbeheerder en bron-eigenaren.

In de bronnenstrategie Roosendaal is meegenomen:

  • Welke clusters zijn gunstig voor warmtelevering via een warmtenet?
  • Welke warmtebronnen hebben de potentie en het vermogen om een lokaal warmtenet te voeden?
  • Welke oplossingen zijn er en welke passen goed bij de gewenste eindsituatie?
  • Hoe zou de tijdslijn er uit kunnen zien?
  • Welke aspecten moet men meenemen bij het ontwikkelen van een collectief systeem?

Een onderbouwd afwegingskader

Een uitdaging in dit project is de afstemming met verschillende stakeholders, met name omdat er gedurende het traject nieuwe inzichten werden gedeeld welke een grote impact hadden op de concept bronnenstrategie zoals eerder besproken.  Relevant is dat er juist ook onduidelijkheid ontstond over de beschikbaarheid van de grootste warmtebron in Roosendaal (Prezero). Hierdoor bewoog de (gewenste) bronnenstrategie meer richting een scenariostudie.

We zijn trots op de gekozen aanpak om met een onderbouwd ‘afwegingskader’ helder aan te kunnen geven waar en waarom een warmtenet interessant is. We hebben gekeken naar een welke clusters het meest geschikt zijn voor een warmtenet o.b.v. een aantal criteria. Deze criteria hebben we samen met de gemeente vastgesteld en een score en een weging gegeven o.b.v. wat de gemeente belangrijk acht.

  • Dan hebben we een bronnenanalyse in de regio uitgevoerd. We hebben geïnventariseerd welke bronnen er zijn, gesprekken gevoerd met bronnen-eigenaren en data-analyses uitgevoerd om de potentie te berekenen.
  • Daarna hebben we vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld en berekend wat de nationale kosten en kosten voor de eindgebruiker zijn in geval van een warmtenet of een individuele volledig elektrische warmtepomp.

Vervolg van het project

In Roosendaal moet er een beslissing gemaakt worden over de warmtevoorziening in de toekomst. Uit het onderzoek is gekomen dat voor een aantal buurten een collectieve voorziening niet haalbaar of wenselijk is. In deze buurten kunnen de bewoners, woningcorporatie en netbeheerder zich al voorbereiden op een volledig elektrisch scenario. In de buurten waar een collectieve oplossing mogelijk haalbaar is, hebben wij de verschillen duidelijk in kaart gebracht en heeft de gemeente nu stof om mee aan tafel te zitten om de volgende stap te zetten.

Meer weten over dit project?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest
Max Vroomen
Engineer

0629219904
max.vroomen@dwtm.nl
Max Vroomen