Krijgt aquathermie een kans in Poelgeest?

Een haalbaarheidsonderzoek, op verzoek van bewoners uitgevoerd door drie onderzoeksbureaus, heeft aangetoond dat aquathermie geschikt is als warmtebron voor Poelgeest (gemeente Oegstgeest). De initiatiefnemers hopen dat de warmtebron een plaats krijgt in de warmteplannen van hun gemeente.

 

 V.l.n.r. Frank ter Beek, Peter van Schie, Martijn Voorham van bewonersinitiatief Energiek Poelgeest. Op de foto ontbreek Corjan Vliek.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Energiek Poelgeest, een bewonersinitiatief dat wil nagaan of gebruik kan worden gemaakt van een lokale duurzame bron voor verwarming van de woningen. Het blijkt dat zowel warmte uit oppervlaktewater (TEO) als uit afvalwater (TEA) technisch haalbare oplossingen zijn voor de circa 1.000 woningen in de wijk.

Poelgeest beschikt al over een warmtenet, waarop een nieuwe bron kan worden aangesloten. De haalbaarheid is nog wel afhankelijk van een subsidieregeling voor aquathermie. Zonder zo’n regeling kan aquathermie nog niet concurrerend zijn. Vattenfall en het Hoogheemraadschap van Rijnland hebben laten weten in gesprek te willen gaan met de bewoners om de mogelijkheden voor een vervolg te onderzoeken.

Het onderzoek Warmte uit Water; Verkenning haalbaarheid Aquathermie Poelgeest is uitgevoerd door Greenvis, IF Technology en AS I-Search. Het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeentes Leiden en Oegstgeest, Energiek Leiden en Vattenfall waren als partners of medefinanciers betrokken bij het onderzoek. De provincie Zuid-Holland verstrekte de benodigde subsidie.

Het volledige rapport Warmte uit Water; Verkenning haalbaarheid Aquathermie Poelgeest  is hier te vinden.

Meer weten over dit project?

Mark Wolf
Ontwikkelaar

06 - 15886480
mark.wolf@greenvis.nl
Mark Wolf