Amsterdamse Warmtemotor

Diverse woningcorporaties zijn samen met Vattenfall en de gemeente Amsterdam met een onderzoek bezig naar de mogelijkheden om een groot deel van het corporatiebezit aan te sluiten op het warmtenet. Het gaat om totaal 6.700 bestaande bouw woningen verdeeld over vijf verschillende wijken.

Doelstelling

Het doel van het project was om een inschatting te maken van alle investeringskosten van het warmtenet tot en met de afleverset.

Projectaanpak

Greenvis heeft een inschatting gemaakt van de werkzaamheden door de eigenschappen van alle verschillende type woningen in kaart te brengen en een conceptwarmtenetten voor vijf wijken te ontwerpen.

De stappen die we hebben gemaakt om tot dit resultaat te komen zijn:

  • Het in kaart brengen van alle woningen in de gekozen wijken.
  • Een inschatting maken van de warmtevraag van iedere woning, berekend op basis van bouwjaar en woningtypes.
  • Het ontwerpen van wijknetten. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van een zelfontwikkelde tool, die automatisch een leidingnet tekent op basis van het stratenplan in de wijk.
  • Het handmatig bepalen van het primaire tracé.
  • Het dimensioneren van het leidingnet.
  • In beeld brengen van het benodigde inpandige leidingwerk voor het aansluiten van de woningen voor ieder typewoning op basis van onze ervaring.
  • Het invoeren van alle werkzaamheden voor de aanleg van het warmtenet in het begrotingsmodel van Vattenfall.

Resultaat

Door de uitvoer van de opdracht heeft Vattenfall in korte tijd een eerste indicatie kunnen afgeven richting de woningcorporaties en de gemeente Amsterdam. Op basis van de resultaten kunnen zij de vervolgstappen in het project bepalen.

Meer weten over Amsterdamse warmtemotor?

Jordi van der Velden
Sr. Engineer

06-15 95 24 59
jordi.van.der.velden@greenvis.nl
Jordi van der Velden