Aftrap IJsselmonde aardgasvrij

Woningcorporatie Woonbron heeft de ambitie om hun woningvoorraad te verduurzamen. In de Rotterdamse wijk IJsselmonde heeft Woonbron gekozen om samen met Nuon circa 2000 bestaande woningen van Woonbron aan te sluiten op het warmtenetwerk. De 2000 woningen die nu overgaan op het warmtenet zijn allemaal portiek- en galerijwoningen. Het transitietraject voor de woningen is de start die gemaakt wordt voor een aardgasvrij IJsselmonde. Greenvis heeft de werkzaamheden en kosten voor zowel Woonbron als Nuon inzichtelijk gemaakt.

In het transitietraject van panden met een aardgasaansluiting naar een aansluiting op een warmtenet staan twee werkpakketten qua werkzaamheden centraal, namelijk het maken van de warmteaansluiting en het aanpassen/verduurzamen van de huidige gebouwinstallatie.

Een aansluiting op het warmtenet wordt in twee verschillende varianten uitgevoerd. De twee varianten zijn een collectieve aansluiting en een individuele aansluiting. Om in een pand collectieve warmte te leveren wordt een warmteafleverstation geplaatst. Een collectieve aansluiting is vergelijkbaar met blokverwarming. In panden met een individuele warmteaansluiting wordt de warmte door een warmteleverancier in de woning geleverd met een warmteafleverset. Het warmteafleverstation en de -afleverset vormen beide de scheiding tussen warmteleverancier en klant. De keuze tussen een individuele of collectieve aansluiting is afhankelijk van technische, economische en bestuurlijke afwegingen.

Collectief of individueel heeft niet alleen effect op de installatie van de warmteleverancier, maar ook op de uit te voeren installatieaanpassingen van een klant. Centraal staat dat de centrale verwarming en de warmtapwatervoorziening aangesloten worden. Belangrijk daarbij is dat de retourtemperatuur voldoende uitgekoeld wordt. Retour uitkoeling is voor een warmteaansluiting nog belangrijker dan bij gasketels. Naast dat een lagere temperatuur, de warmteopwek van een warmtenet verduurzaamt (net als bij gasketels), zorgt het tevens voor een betere benutting van leidingen. Een lagere retourtemperatuur verhoogt de maximale capaciteit van een warmtenet. Extra capaciteit vergemakkelijkt toekomstige uitbreidingen van een warmtenet.

De werkzaamheden en kosten voor het aansluiten op het warmtenet en de benodigde aanpassingen aan de binneninstallatie zijn in een rapportage door ons inzichtelijk gemaakt. Onderdeel van de rapportages is een ontwerp en kostenoverzicht van uitpandige leidingen in de straat, inpandige leidingen in het pand naar en vanaf een warmteafleverstation, aansluitingen van cv en warmtapwaterleidingen in de woningen. Het ontwerp is bepaald op basis van een schouwing in de panden, in de woningen en in de wijk. Een schouwing geeft een helder beeld van de situatie en is essentieel voor een goed ontwerp en accurate kostenbegrotingen. Verder zijn risico’s inzichtelijk gemaakt door knelpunten in het ontwerp te bepalen. Onderdeel van deze knelpunten zijn bijvoorbeeld de drukte in de ondergrond van andere kabels en leidingen en bodemverontreiniging.

Het resultaat heeft ertoe geleid dat dit het startschot wordt om met de transitie van deze panden te bouwen aan een aardgasvrij IJsselmonde.

Meer weten over de werkzaamheden en kosten inzichtelijk?

Jordi van der Velden
Sr. Engineer

06-15 95 24 59
jordi.van.der.velden@greenvis.nl
Jordi van der Velden