Aardwarmteproject Trias Westland gaat van start

Geothermieproject Trias Westland heeft 47 bedrijven aan zich weten te binden als afnemer. Op symbolische wijze hebben zij op 6 juli jl. hun handtekening gezet rondom het logo van het project. “Daarmee is het financieel mogelijk geworden om aardwarmte op vier kilometer diepte te gaan winnen”, stelt directeur Marco van Soerland. De aanbestedingsprocedure die een hoofdaannemer voor het project moet opleveren, zit ondertussen in de afrondende fase.

Van Soerland noemt het aantal van bijna vijftig participerende bedrijven “relatief veel”. Woensdag werden de handtekeningen officieel gezet. De ondertekenaars worden niet alleen voor minimaal vijftien jaar afnemer van de aardwarmte, maar ook gedeeltelijk eigenaar van het project. Nu de gasprijzen al een tijd heel erg laag liggen, moesten de glastuinders volgens Van Soerland “even goed rekenen” om te bezien of het project wel van meerwaarde is voor hun bedrijf. Met de 47 handtekeningen blijkt het project financieel haalbaar.

SDE+-subsidie werd vorig jaar al verkregen.
De deelnemende bedrijven zijn samen goed voor een warmte-afnamecapaciteit van ruim 28 MW. Van Soerland zei trots te zijn op de grote groep tuinders die het aandurven mee te doen aan het project en daarmee ook direct (mede)eigenaar worden van Trias Westland BV. Hij benadrukte dat zij de regie hebben over het bedrijf, waarbij het project volgens hem niet alleen staat voor de winning van geothermie, maar ook voor het begin van een veel groter warmtenet.

Greenvis en Trias Westland

Greenvis is een jaar geleden gestart met de ondersteuning van het project Trias Westland middels detachering van een projectmanager met kennis en expertise van warmte en koude oplossingen. Op deze manier biedt Greenvis ondersteuning in planning, risicomanagement, acquisitie van de afnemers en het technisch ontwerp van het warmtenet. Na deze belangrijke mijlpaal blijft Greenvis in de aanstaande realisatiefase de projectorganisatie ondersteunen.

Groeimodel

Frank Binnekamp, CEO van Westland Infra, zei Trias Westland te beschouwen als een groeimodel: “Het leidingennetwerk kan op termijn verbonden worden met andere warmtebronnen dan alleen geothermie, denk daarbij aan bijvoorbeeld Power-to-Heat. Zo begin je met een relatief klein warmtenet dat uitgroeit naar een netwerk van grotere energieclusters om uiteindelijk te verworden tot een collectief warmtesysteem, compleet met aanvullende energiesystemen die als back-up kunnen fungeren in het geval een van de andere energiebronnen uitvalt.” De Westlandse wethouder Theo Duijvestijn (Economie) sprak van een mijlpaal:”Het nu gecontracteerde vermogen is voldoende om begin 2017 te kunnen gaan boren. Het Westland telt momenteel al enkele geothermieprojecten die warmte van 2,5 km diepte naar boven halen. Met Trias Westland gaan we naar 4 km diepte. Daarmee zetten we het Westland nog beter op de kaart.”

CO2-voorziening

Duijvestijn stelde dat het zeker stellen van de CO2-voorziening voor telers een belangrijk aandachtspunt is nu geothermie zo’n opgang begint te maken. “Ocap breidt zijn netwerk in het Westland uit en is op zoek naar nieuwe bronnen. We houden het ROAD-project – waarbij CO2 in de zeebodem wordt opgeslagen – goed in de gaten en we willen een Green Deal sluiten voor CO2 in West-Nederland, waarbij we CO2 kunnen betrekken van AVR, AEB in Amsterdam en van Tata Steel in IJmuiden.”

Financial close

Nu de contracten voor warmteafname zijn getekend, kunnen de voorbereidingen voor de boring volgens Van Soerland bijna van start gaan:”Het wachten is enkel nog op de ’financial close’ die voor 30 september staat gepland.” Zodra deze achter de rug is, kan de boor in januari 2017 de grond in. (Bron: Energeia 7 juli; w. Hylkema)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stijn Wolterink.