Aardgasvrije opties voor kleine kernen

In opdracht van de gemeente Horst aan de Maas en de stichting EnergieKronenberg verkent Greenvis samen met De Warmtetransitiemakers de mogelijkheden van een aardgasvrij Kronenberg. Door het draagvlak van onderaf is het de perfecte locatie om op kleine schaal de energietransitie vorm en inhoud te geven. Hiermee kan Kronenberg een voorbeeld vormen.

 

Kronenberg is één van de zestien landelijke kernen in de gemeente Horst aan de Maas (Noord-Limburg). In 2014 concludeerde de Dorpsraad van Kronenberg dat het thema ‘Kronenberg duurzamer maken’ leefde in het dorp. Daarop richtte de dorpsraad een werkgroep op, die later leidde tot de oprichting van de stichting EnergieKronenberg.

Doel

De stichting zet zich samen met het dorp in voor een duurzame en milieuvriendelijke samenleving en een energieneutraal Kronenberg in 2030. Dit initiatief is omarmd door de gemeente. Kronenberg is nu een pilotkern, waar de mogelijkheden van de energietransitie in kleine landelijke kernen onderzocht wordt.

Voorbeeld

Veel landelijke gebieden in Nederland kennen geen grote restwarmtebronnen in hun omgeving. Dit geldt ook voor Kronenberg. Met het bestaande burgerinitiatief is het daardoor de perfecte locatie om van onderaf en op kleine schaal de energietransitie vorm en inhoud te geven.

Bij succes kan deze werkwijze als voorbeeld dienen voor de overige kernen in de gemeente (en wellicht voor alle landelijke gebieden in Nederland) in hun opgave van de transitie naar een aardgasvrije omgeving.

Rol Greenvis en DWTM

Greenvis is samen met De Warmtetransitiemakers gevraagd om met behulp van openbare data, getallen uit de werkgroep en eigen rekenmodellen de huidige energievraag te bepalen. Hiermee worden drie scenario’s uitgewerkt om de warmtevraag in de toekomst in te vullen zonder aardgas.