Aardgasvrije oplossingen voor Kronenberg

Hoe gaat Kronenberg zichzelf duurzaam verwarmen? Die vraag gaan de leden van stichting EnergieKronenberg beantwoorden, nadat Floris Mokveld (De WarmteTransitieMakers) en Gerben Jan de Vries (Greenvis) vorige week de uitkomsten van drie scenario’s presenteerden. Deze scenario’s hebben zij de afgelopen maanden energetisch en financieel doorgerekend in opdracht van de stichting en de gemeente Horst aan de Maas.

Een landelijke kern

Kronenberg is één van de zestien landelijke kernen in de gemeente Horst aan de Maas (Noord-Limburg). In 2014 concludeerde de dorpsraad van Kronenberg dat het thema ‘Kronenberg duurzamer maken’ leefde in het dorp. Daarop richtte de dorpsraad een werkgroep op, die later leidde tot de oprichting van de stichting EnergieKronenberg.

Figuur 1: EnergieKronenberg in 2018

De stichting zet zich samen met het dorp in voor een duurzame en milieuvriendelijke samenleving en een energieneutraal Kronenberg in 2030. Dit initiatief is omarmd door de gemeente. Kronenberg is een pilotkern, waar de mogelijkheden van de energietransitie in kleine landelijke kernen onderzocht wordt.

Geen grote restwarmtebronnen

Veel landelijke gebieden in Nederland kennen geen grote restwarmtebronnen in hun omgeving. Dit geldt ook voor Kronenberg. Met het bestaande burgerinitiatief is het daardoor de perfecte locatie om van onderaf en op kleine schaal de energietransitie vorm en inhoud te geven. De uitkomsten dienen als voorbeeld voor overige kernen in de gemeente in hun opgave van de transitie naar een aardgasvrije omgeving.

“Zonder voorkeur voor een oplossing, op zoek naar oplossingen
die passen bij de lokale situatie” – Floris Mokveld

De warmtevraag in beeld

Stichting EnergieKronenberg en Horst aan de Maas hebben De WarmteTransitieMakers en Greenvis vorig jaar gevraagd de mogelijkheden van een aardgasvrij Kronenberg inzichtelijk te maken. Eerst is de huidige energievraag bepaald. Daarna zijn drie scenario’s uitgewerkt om de warmtevraag in de toekomst in te vullen zonder aardgas: elektrische warmte en energie, warmte maken met zonne-energie en toepassing van waterstof.

Figuur 2: Floris en Gerben Jan tijdens de eindpresentatie

Elektrische warmte

Tijdens de eindpresentatie schetsten Floris en Gerben Jan een goed beeld van het traject de afgelopen maanden, inclusief alle hobbels die zijn genomen. Ook werden lastige termen als COP, waterstofelectrolyse en seizoensopslag toegelicht.

“Kronenberg laat zien dat het niet alleen een voorbeeld kan zijn voor de andere dorpen
in de gemeente, maar zeker ook daarbuiten.”
– Thijs Kuipers (wethouder)

Daarnaast werden de resultaten van de doorrekening gepresenteerd. Het scenario met elektrische warmte lijkt het meest haalbaar en betaalbaar. De komende tijd gaan de stichting en de gemeente zich beraden over welke optie geschikt is voor Kronenberg en hoe zij die samen met inwoners en bedrijven het beste kunnen vormgeven.

Floris en Gerben Jan kijken terug op een geslaagde avond. De samenwerking tussen de gemeente en de actieve groep bewoners is een voorbeeld van hoe je samen een compleet plaatje en aanpak kan ontwikkelen.

Meer weten over dit project?