‘Warmtenetten bouw je niet alleen’

Bij Greenvis werken wij met veel plezier aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Hoewel wij dagelijks tijdens ons werk met deze warmteprojecten in aanraking komen, zijn deze ontwikkelingen voor andere mensen ook meer merkbaar en zichtbaar.

 

Tijdens mijn dagelijkse fietsrit naar kantoor word ik al maanden omgeleid vanwege werkzaamheden aan een bestaand warmtetracé. Voor mij als engineer is het erg interessant om te zien hoe 14 hijskranen worden ingezet om een gat onder de weg door te boren. Ik houd mij niet altijd aan de aangegeven omleiding, omdat ik de verschillende stappen die nodig zijn bij de aanleg van een expansie-lus in het warmtenet graag wil volgen.

Voorafgaande aan de aanleg van het warmtenet worden ontwerpkeuzes gemaakt. Het is belangrijk om bewust te zijn van de effecten die onze ontwerpkeuzes in de praktijk hebben. Hoewel ik het leuk vind om de werkzaamheden te volgen, merk ik dat het enorm veel tijd kost om een aantal meter tracé aan te leggen en het voor de meeste mensen tot hinder en ergernis zorgt. Bij Greenvis proberen we daarom al in een vroeg stadium van het ontwikkelproces rekening te houden met deze effecten. Bij de realisatie van een project zal altijd in meer of mindere mate hinder ontstaan, maar door hier altijd bij stil te staan kunnen we de impact op de openbare weg zo klein mogelijk houden.

Dit is ook van belang bij het aansluiten van woningen op het warmtenet. Twee maanden geleden ben ik samen met mijn vriendin verhuisd naar een nieuwbouwappartement dat al aangesloten is op het warmtenet. Ik heb daarom geen last gehad van opengebroken straten en er kwam vanaf de eerste dag warm water uit de kraan. Voor de meeste buren is dit voldoende, maar ik merk dat ze verder geen idee hebben waar het warme water vandaan komt. Ze zien daarbij het belang niet in van stadswarmte, waardoor het lastig is om enthousiasme te creëren voor deze mooie ontwikkelingen.

Ik denk dat er een rol voor ons allemaal is weggelegd om dit enthousiasme voor warmtenetten over te brengen naar onze omgeving. Hierdoor zou meer begrip kunnen ontstaan wanneer men hinder ervaart tijdens werkzaamheden aan warmtenetten. Daarnaast hebben we dit nodig om de beoogde stappen binnen de warmtetransitie te realiseren en uiteindelijk zo veel mogelijk mensen van duurzame warmte te kunnen voorzien.