Warmte koude atlas – mogelijke alternatieven voor gas

Steeds meer gemeenten spreken de ambitie uit om de gebouwde omgeving (vóór 2050) volledig aardgasloos te krijgen. Toch wordt in 80% van de nieuwbouwwijken nog steeds een gasnetwerk aangelegd. Deze nieuwbouwwijken en – belangrijker nog – bestaande woningen moeten de komende decennia een andere manier van verwarmen krijgen. Hoe dit transitiepad eruitziet en wat de uiteindelijke oplossing per buurt gaat worden is in de meeste gevallen echter nog erg onduidelijk.

Er wordt op dit moment in gemeenten nagedacht over hoe dit transitiepad eruit kan komen te zien. De komende jaren zullen de eerste pilotprojecten gerealiseerd worden waarmee de aardgasloze toekomst zichtbaar wordt. De afweging voor een duurzaam warmtenet, all-electric (met warmtepompen), biogas of een combinatie van deze opties is afhankelijk van de lokale omstandigheden. Omstandigheden die invloed hebben op de afweging zijn bijvoorbeeld de dichtheid van de warmtevraag, de status van de bestaande infrastructuur, de duurzaamheidseisen, de potentiële (rest-)warmtebronnen, de maatschappelijke kosten en het effect op de energierekening van de klant.

Greenvis is bij verschillende gemeenten betrokken om op buurtniveau de afweging te maken welke alternatieven de beste oplossing vormen. De stap naar isolatie voor all-electric is erg kostbaar en in bepaalde gevallen zijn er aantrekkelijke mogelijkheden voor aansluiting op een duurzaam warmtenet. Bestaande infrastructuur speelt eveneens een belangrijke rol, denk hierbij bijvoorbeeld aan wanneer gasnetten vervangen moeten worden. In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld voor de gemeente Utrecht.

Wij voeren daarnaast onderzoek uit naar gebiedsomstandigheden op verschillende schaalniveaus; van buurtniveau tot provinciaal niveau. Wij bepalen de economische haalbaarheid van beschikbare alternatieven in het onderzoeksgebied en identificeren de kansen met de grootste economische en maatschappelijke potentie.

Greenvis heeft de ambitie voortrekker te zijn in de energietransitie van de gebouwde omgeving en gaat graag aan de slag met het ontwikkelen van geïdentificeerde kansen.

Wilt u weten wat er binnen uw gemeente mogelijk is? Neem gerust contact op met Mark Wolf of Ewald Slingerland.