Toelichting Co2 normen bij het Besluit collectieve warmte

Eind april is de internetconsultatie van Besluit collectieve warmte gepubliceerd. In dit besluit is de broeikasgassennorm voor collectieve warmtesystemen verder uitgewerkt. In 2020 en 2022 hebben wij onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van de normen voor broeikasgassen, en momenteel werken we aan een vervolg hierop voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Wat houdt de broeikasgassennorm in?
Bij het produceren van warmte wordt CO₂ uitgestoten. Stimuleren van een duurzame warmtevoorziening is één van de doelen van de wet. Daarom legt het Besluit een maximale CO₂-uitstoot per jaar en per warmtekavel vast. Deze CO₂-uitstoot geldt per geleverde warmte in gigajoule. De uitstoot die maximaal is toegestaan, daalt ieder jaar.

Wat betekent dit?
Warmtebedrijven worden via de wet verplicht de bronnenmix te verduurzamen. In 2030 is de maximale toegestane uitstoot 25 kilogram CO₂ per jaar per gigajoule. Uit ons eerdere onderzoek bleek dat de 25 kilogram CO₂ per jaar niet voor ieder warmtenet haalbaar is. Dit is vooral het geval voor midden-temperatuur warmtenetten met lage-temperatuur warmtebronnen. Deze warmtenetten hebben een hoge elektriciteitsvraag en zijn dus afhankelijk van de broeikasgasemissie van het elektriciteitsnet.

Hoe kan een warmtenet toch voldoen aan de broeikasgassennorm?
Bijvoorbeeld door het plaatsen van warmtebuffers waardoor elektriciteit kan worden afgenomen op momenten dat deze emissievrij is opgewekt. Bovendien kunnen PV-panelen of misschien zelfs een windmolen worden geplaatst met een directe fysieke verbinding met de warmtebron. In beide opties voorziet het Besluit collectieve warmte.

Inmiddels zijn we 2 jaar verder en in die tijd verandert veel! Daarom werken we nu aan een nieuw onderzoek. We gaan in gesprek met warmtebedrijven over de risico’s en knelpunten en rekenen uit voor welke warmtenetten de normen wel of niet haalbaar zijn.

Via de website van de rijksoverheid lees je meer over de resultaten uit ons vorige onderzoek, of neem contact op met Laura van der Noort.

Meer weten over de mogelijkheden?

Laura van der Noort
Sr. Adviseur

06 39 83 31 54
laura.van.der.noort@dwtm.nl
Laura van der Noort