STEP subsidie woningcorporaties

In het energieakkoord staat dat woningcorporaties hun woningen moeten verduurzamen tot minimaal Label B niveau in 2020. Dit lijkt een financieel zware opgave. Echter, bij een energetische verbetering van twee EI-klassen naar een Energie-Index (EI) van 1,2 of lager maakt u al aanspraak op de STEP subsidie.

Door met name hoogbouw aan te sluiten op een duurzaam warmtenet en de warmte te laten certificeren middels een EMG verklaring, komt direct de maximale STEP subsidie binnen bereik.

De regels rondom stadsverwarming in combinatie met STEP subsidie zijn echter niet altijd duidelijk. Greenvis kan u hierbij helpen. Niet alleen door het opstellen van een EMG verklaring waarmee de maximale STEP subsidie per woning binnen handbereik komt, maar ook in het voortraject en bij het bepalen van de specifieke mogelijkheden.

Heeft u nog vragen over de STEP subsidie? Neem dan contact op met Edwin van Vliet