Ontwikkeling binnen een ontwikkeling

Op het moment worden in rap tempo aardgasvrije plannen bedacht voor wijken of grotere gebieden. In gebieden met bestaande bouw zijn dit vaak warmtenetten, in nieuwbouwgebieden zijn de oplossingen uiteenlopender. Doordat de scope groter is dan één woning komt het voor dat binnen de wijk een ontwikkeling plaatsvindt die vooruitloopt op grotere plannen. Bijvoorbeeld een projectontwikkelaar of woningcorporatie met nieuwbouwplannen of grootschalige renovatie binnen het gebied. Hetzelfde geldt voor een gasketelvervanging in een gebied waar plannen bestaan om een warmtenet aan te leggen.

 

 

Wat doe je dan?

Zoek aansluiting met de rest van de buurt. Misschien is dit de eerst ontwikkeling maar dit gaat vaker voorkomen. De afstemming komt vanuit de gemeente of een aangestelde gebiedsregisseur. Binnen de wijk moet duidelijk zijn wie hiervoor benaderd kan worden.

De plannen van de projectontwikkelaars of woningcorporatie zorgen voor een flinke stimulans voor de uitrol van een warmtenet in het gebied. De ontwikkeling moet worden gestimuleerd en gecoördineerd zodat ze het grotere doel zien en zich aansluiten bij de rest van de wijk.

Een groter onderstation of grotere leidingen om de rest van het gebied ook aan te sluiten op warmte is een voorinvestering die wordt genomen door het warmtebedrijf, de netbeheerder of de gemeente. Het aanleggen van leidingen en warmte-afleversets wordt uitgevoerd of gecoördineerd met de partij die het systeem ook gaat onderhouden.

En die kapotte gasketel moet vervangen worden, maar dit gebeurt niet op de traditionele manier. De gasketel wordt vervangen door het warmtebedrijf of wordt een ketel met een leaseconstructie zodat er geen restwaarde overblijft en de stap naar een aardgasloze wijk gestimuleerd wordt.