Ondersteuning bij WIS-aanvragen

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) is sinds 2023 een belangrijk instrument om de financiering van warmtenetten haalbaar te maken. Afgelopen jaar was er €150 mln subsidie beschikbaar. Greenvis heeft twee warmtebedrijven technisch-financieel ondersteund bij het aanvragen van deze subsidie (Twence in Hengelo en Warmtestad in Groningen), en deze zijn beide succesvol en tijdig ingediend bij RVO.

Ook in 2024 komt er een nieuwe aanvraagronde voor de WIS. Greenvis kan ook jouw warmtebedrijf hierbij ondersteunen door bijvoorbeeld reviews uit te voeren van je ontwerp of begrotingen. We bieden ook een uitgebreidere ondersteuning aan, bijvoorbeeld door een voorlopig ontwerp te maken en een bijbehorende begroting van jouw warmtesysteem op te stellen. We stellen alle subsidiabele posten en tabellen op en leveren de nodige bijlagen aan, zoals kosten ramingen, fasering, schouwrapporten, milieu hygiënisch onderzoek. Indien nodig kunnen we via partners voor kritische onderdelen een detailontwerp leveren.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden of onze ervaringen bij eerdere WIS aanvragen? Neem dan contact op met senior warmtenet engineer Andries Lof!

Meer weten over de mogelijkheden?

Andries Lof
Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl
Andries Lof