De nieuwe Warmtewet: wat verandert er?

Er ligt een nieuwe Warmtewet ter goedkeuring bij de Tweede Kamer die een aantal verbeteringen bevat ten opzichte van de huidige Warmtewet. Daarmee wordt weer een volgende stap gezet richting het realiseren van een aardgasvrij Nederland.

Leuke toevoeging in de nieuwe Warmtewet is expliciete vermelding van de ruimte om te experimenteren met tarieven. Daarmee kunnen nieuwe tariefmodellen worden getest met bijvoorbeeld andere verhoudingen in vastrecht en GJ-tarief. Zo worden maatwerktarieven voor de klant en verdienmodellen gebaseerd op lager warmteverbruik mogelijk.

Tevens worden in de nieuwe Wet lauw water en koude gereguleerd wanneer deze onlosmakelijk verbonden zijn met warmtelevering. Greenvis heeft eerder in onderzoek voor ACM daartoe opgeroepen. De hoogte van deze tarieven worden door ACM bepaald, zoals ook voor de huidige warmtetarieven geldt.

Daarnaast biedt de Wet ruimte om door middel van experimenten af te wijken van bepaalde artikelen. Op deze manier wordt vernieuwing en innovatie in de sector eenvoudiger gemaakt, wat een essentieel onderdeel is in de transitie van aardgas naar duurzame warmte. De precieze invulling hiervan zal met een algemene maatregel van het bestuur worden vastgelegd.

Minister Kamp heeft aangegeven de Warmtewet te willen inzetten om de aansluitplicht op gas te schrappen. Hiermee hebben netbeheerders en gemeenten concretere middelen om duurzame warmtevoorziening in nieuwbouwsituaties te verplichten. Met de nieuwe Warmtewet hoeft dit dan niet meer te wachten op de formatie van een nieuw kabinet.

Wilt u meer weten over wat de nieuwe Warmtewet voor u betekent?
Neem dan contact met ons op.