Nationaal Warmte Congres 2017

16 november vond het Nationaal Warmtecongres plaats in de Philharmonie in Haarlem; iets waar wij al weken naar uitkeken. Het Greenvis-team nam niet alleen deel aan het congres, maar verzorgde ook diverse programma-onderdelen en daarnaast was het Greenvis-groen (op meerdere manieren) onmisbaar tussen de verschillende stands. Wellicht heeft u zelfs een pijltje gegooid op ons Wheel-of-success voor het ontwikkelen van duurzame warmtenetten? Wij blikken graag terug op het congres en vatten onze ervaringen voor u samen.

Terwijl tijdens het Nationaal Warmtecongres 2 jaar geleden de discussie over het al dan niet uitfaseren van aardgas nog centraal stond, is het credo ‘van gas los’ inmiddels volledig ingebed en lag de focus gedurende de 10e editie van het Warmtecongres op het ‘hoe’. In Haarlem stond ons dan ook een divers, goed gevuld programma te wachten dat na de officiële opening en plenaire sessies ook tijdens de lunch gewoon verder ging. Via zogenoemde Flight Tours werden bezoekers langs de diverse stands geleid, waar de partners in 90 seconden antwoord gaven op de volgende stelling: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland over 30 jaar een volledig duurzame warmtevoorziening heeft?

Jos van Wijk en Stijn Wolterink stalen namens Greenvis de show. Ze stelden dat de succesvolle implementatie van nieuwe technologie altijd exponentieel verloopt en dat het tijdspad van 30 jaar dan prima haalbaar is. Jos over de stelling van de Flight Tours: ‘’

Met Greenvis hebben we de missie om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken. Momenteel doen we dat vaak met andere visionaire mensen en partijen die nu al aan de slag willen met de kansen die we overal in Nederland zien. Greenvis treedt daarbij graag op als kartrekker. In de toekomst zullen we een bepaald kantel-punt bereiken, waarna ook de partijen die nu nog twijfelen of de hakken in het zand zetten, actief zullen gaan meedoen in de warmte-transitie. Zo gaan we samen de doelstelling van 2050 halen.’’

Tijdens de In Depth Sessions faciliteerde Stijn Wolterink vanuit zijn rol als projectmanager bij Trias Westland een ronde tafel over geo-thermie met als stelling: Als blijkt dat de trias-aardlaag (op 4 km diepte) winbare aardwarmte levert, moeten we voor de warmte-voorziening in Zuid-Holland terug naar de tekentafel. Stijn over de stelling: “Het is heel spannend wat het resultaat wordt van de well-test van het project Trias Westland, die in februari 2018 wordt verwacht. Bij een succes ontstaat er de mogelijk-heid om een enorme hoeveelheid lokaal beschikbare duurzame warmte op te wekken in de provincie Zuid-Holland. Warmte uit geothermie is op dit moment nog niet op die schaal meegenomen in de plannen voor de warmtevoorziening’’. Uit de sessies bleek dat gemeenten vaak nog erg zoekende zijn naar de eerste stappen die ze kunnen zetten om geothermie te gaan ont-wikkelen. Daarnaast werden er veel vragen gesteld over seismische risico’s, wat momenteel een actueel onderwerp is.

De rest van de middag volgden nog een aantal plenaire presentaties, o.a. over de rol van de industrie in de warmte-transitie en de aanpak van Denemarken, waar vrijwel heel Kopenhagen op een warmtenet is aangesloten. Namens Greenvis gaf Ewald Slingerland een bijdrage door middel van een Inspiratiesessie met als titel: Hoe ontwikkel je het duurzaamste warmtenet van Nederland? In grote lijnen gaf hij vier simpele stappen die leiden tot een laag verbruik van fossiele brand-stoffen (primaire energie). Ewald over de presentatie: ‘’Meestal wordt de duurzaamheid van een warmtenet achteraf bepaald, maar juist tijdens de ontwikkel-fase kun je al keuzes maken die de duurzaamheid van het warmtenet ten goede komen. Vooral het verduurzamen van de hulpenergie voor een warmtenet wordt door exploitanten vaak over het hoofd gezien.’’

  

Het slotakkoord van het congres was (net als vorig jaar) de uitreiking van de bokaal voor het duurzaamste warmtenet van Nederland, gehost door Hans Otten. De genomineerden van 2017 waren warmtenet Ede (MPD Groene Energie), warmtenet Alkmaar (HVC Energie) en warmtenet Eindhoven (gemeente Eindhoven). Na drie inspirerende pitches mocht het publiek van warmte-experts hun stem uitbrengen en werd het warmtenet in Alkmaar uitgeroepen tot het duurzaamste warmtenet van Nederland 2017.

Wij feliciteren HVC Energie van harte met deze mooie mijlpaal en kijken al uit naar de uitreiking van volgend jaar! Immers, het gaat in de warmtetransitie niet alleen om vooruitkijken naar wat we nog moeten doen voor 2050, maar juist ook om het vieren en delen van de successen die er nu al (volop) zijn.

Voor alle foto’s van het Warmtecongres klik hier (bron: https://www.jepp.nl/).