Ministerie van klimaat

Het duurzame departement ‘warmtetransitie’

Op de dag van de duurzaamheid willen we niet alleen aandacht vestigen op noodzaak om te verduurzamen, echter om concreet te versnellen. De opgave om woningen te verwarmen met alternatieven dan fossiele brandstoffen is een opgave vanuit het Rijk en dient uiterlijk in 2050 gerealiseerd te zijn. Een uitdaging wat niet individueel te realiseren is. Niet alleen een overheid en niet alleen marktpartijen of burgerinitiatieven. De opgave is dusdanig voor de toekomstig minister van Klimaat en het bijbehorende departement om in gezamenlijkheid niet alleen plannen te maken, echter projecten te realiseren. En dat is waar Greenvis goed in is. Niet alleen rapporten schrijven, ook daadwerkelijk duurzame warmtenetten realiseren. Bij het ontwerpen van collectieve warmtenetten is het uitgangspunt het ‘duurzaamste warmtenet van Nederland’. Dat is alleen mogelijk met mensen met verstand van zaken, ondernemerschap en gedrevenheid. En dat is wat het ministerie van Klimaat nodig heeft. En daarom bieden we op de dag van de duurzaamheid de toekomstig minister van Klimaat aan om met een van gepassioneerde experts, of het hele team, de concretisering van de warmtetransitie in Nederland te bespreken. We begrijpen dat u deze kans graag met beide handen aan wil nemen. We begrijpen dat u in een lastig pakket zit zolang de regering nog niet geformeerd is. Vandaar dat ons aanbod geldt tot het eind van het jaar. Immers, we dienen wel vaart te maken met de warmtetransitie want iedere dag dat we wachten, wordt de opgave alleen maar groter.