Martin vertelt over aquathermie

In Oostenrijk, waar Martin oorspronkelijk vandaan komt, wordt in de energietechniek veel gebruik gemaakt van waterkracht. In Nederland maken we op een ander manier gebruik van water, namelijk door middel van aquathermie.

 

Martin is in zijn vakgebied constant op zoek naar de beste manier om van lokale middelen gebruik te maken. In Oostenrijk, waar hij oorspronkelijk vandaan komt, wordt in de energietechniek veel gebruik gemaakt van waterkracht. In Nederland maken we op een ander manier gebruik van water, namelijk door middel van aquathermie. Maar wat is aquathermie precies? En welke potentie heeft het in Nederland? Kunnen wij er bijvoorbeeld hele wijken mee van het aardgas halen? Martin vertelt.

Aquathermie

Aquathermie is een proces waarbij gebruikt gemaakt wordt van de energie die in het water is opgeslagen. Aquathermie is hoofdzakelijk verdeeld in drie verschillende varianten, namelijk de thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), thermische energie uit afvalwater (TEA) en thermische energie uit drinkwater (TED). Al deze drie varianten zijn lage temperatuur warmtebronnen.

TEO staat voor thermische energie uit oppervlaktewater, waarbij warmte bijvoorbeeld uit plassen, gemalen en zeewater wordt gewonnen. Het water heeft, afhankelijk van de bron en het seizoen, een temperatuur van 7 tot 25 °C. Deze temperatuur kan met behulp van een warmtepomp op een hogere temperatuur worden gebracht om woningen en utiliteiten te verwarmen. Ook zijn deze lage temperaturen ideaal om in te zetten als koeling. Om overtollige warmte in de zomer en kou in winter op te slaan, wordt er ook gebruik gemaakt van een warmte koudeopslag (WKO). TEA maakt gebruik van de warmte uit afvalwater, persleidingen en effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. De eenvoudigste methode om hier warmte uit te winnen is met behulp van een warmtewisselaar en een warmtepomp. TED maakt gebruik van de thermische energie die vrijkomt bij de koeling van ons drinkwater.

Potentie

Welke potentie heeft Aquathermie in Nederland? Er zijn verschillende onderzoeken met uiteenlopende resultaten. De huidige warmtevraag van Nederland is ongeveer 500 petajoule (PJ) per jaar. In 2050 zal dit naar schatting ongeveer 350 PJ per jaar zijn, waarbij is gerekend met een autonome besparing van 1% per jaar. De onderstaande afbeelding toont de technische potentie van de drie varianten van aquathermie met betrekking tot de totale warmtevraag in Nederland, uitgedrukt in procenten.

Bron: CE Delft

Zoals hierboven weergegeven, heeft TEO de grootste potentie. Van de 350 PJ kan 230 PJ voor warmtenetten worden gebruikt. Dit is in werkelijkheid helaas niet zo eenvoudig. Vele andere factoren spelen mee tijdens het ontwikkelen van een warmtenet. Denk hierbij aan de afstand tot de wijk en de energiebron: deze is optimaal tot vijf kilometer. Ook factoren als de onttrekking van warmte en koude bij bepaalde temperaturen, vergunningen en de vraag naar lage temperatuur maken het inschatten van de potentie lastig.

Bij Greenvis zijn we altijd bezig met uiteenlopende projecten. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe kansen om in Nederland aquathermie in te zetten voor het aardgasvrij maken van wijken en daarbij onze eigen kennis te vergroten. Ik zie zelf grote potentie in deze technologie en probeer daarom mijn eigen kennis op dit gebied steeds verder te ontwikkelen. Ik kijk dan ook uit naar toekomstige projecten op het gebied van aquathermie.