Met Green Deal en Greenvis in 5 stappen aardgasvrij

Op woensdag 8 maart 2017 tekenden 31 gemeenten samen met minister Kamp en verschillende netbeheerders een Green Deal waarmee zij samen met bewoners gaan starten met het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Greenvis juicht dit initiatief toe en helpt partijen bij het realiseren van aardgasvrije gebieden. Wij zien hiervoor een 5 stappenplan. 

Stap 1

Het kiezen van de juiste wijk. Hierbij is het creëren van draagvlak onder bewoners en andere stakeholders cruciaal. Voordat je kunt gaan praten over aardgasvrije oplossingen is het van belang alle stakeholders het nut en de noodzaak ervan te laten inzien. Dan pas kun je concreet aan de slag.

Stap 2

Het uitwerken van een integraal implementatieplan samen met alle betrokken stakeholders. Wie pakt welke rol? Oftewel hoe willen partijen zoals de gemeente, bewoners, netbeheerder enz. betrokken zijn gedurende het complete traject? Wie trekt de kar? Wie levert welke kennis of andere middelen? In onze propositie ‘’Op weg naar duurzame warmte in 8 weken’’ bepaalt Greenvis gezamenlijk met alle belanghebbenden de juiste rolverdeling die de leidraad vormt voor samenwerking gedurende het gehele traject. Dit helpt om helder te communiceren en schept een vertrouwensband tussen de stakeholders.

Stap 3

Het bepalen van hoe kan worden voorzien in de warmtevraag in het gekozen gebied. Dit wordt in één oogopslag gepresenteerd door een Warmte-Ontwikkel Atlas.

Stap 4

Het opstellen van een afwegingskader. De kaarten vormen een solide basis om een afwegingskader op te stellen waarbij warmtevraag en –oplossingen met elkaar worden verbonden. We stellen business modellen op, brengen draagvlak bij bewoners in kaart en creëren synergiën met bijvoorbeeld wijkvernieuwingen of andere werkzaamheden. Uiteindelijk kiezen we samen voor een concrete oplossing en maken we een helder, realistisch aanvalsplan waar alle stakeholders mee aan de slag gaan.

Stap 5

Het uitvoeren van het aanvalsplan. Hierbij staan communicatie en vertrouwen centraal. De rolverdeling uit stap 2 wordt hier verder getoetst en indien nodig aangepast. Er is vertrouwen, men streeft dezelfde doelen na en iedereen begrijpt zijn eigen en elkaars rol. Hiermee is het einddoel van een aardgasloze wijk en daarmee een aardgasloos Nederland weer een stuk dichterbij!

Bent u al begonnen met één van de stappen, maar wilt u meer weten over hoe deze op te volgen? Of wilt u graag aan de slag, maar weet u niet goed hoe? Wij helpen u verder!