Het ontwikkelen van een warmtenet in fasen – 5 t/m 8

Eerder nam ontwikkelaar Paul Valk u mee in de eerste 4 stappen van het Greenvis Ontwikkelwiel voor het ontwikkelen van een warmtenet. Hier kwamen; het idee, het concept ontwerp, het uitwerken van het schetsontwerp en het vastzetten van de scenario’s ter sprake.

De vervolgstappen van het Ontwikkelwiel zien er iets anders uit in de opbouw dan fase 1 t/m 4. Om tot een werkend warmtenet te komen vervolgen we deze stappen met fase 5 t/m 8: de financial close, de voorbereiding op de realisatie, de realisatie en de exploitatie.

Fase 5: Financial close

In deze fase gaat het om het vastleggen van de afspraken (prijs/kwaliteit/tijd) door de afnemers, uitvoerder, exploitant, banken, gemeenten en andere investeerders. Een belangrijk moment, omdat alle contracten tegelijk getekend moeten worden.

  • Bewoners moeten weten welke prijs ze gaan betalen voor hun warmte
  • Het warmtebedrijf moet weten welke kosten ze gaan maken
  • De aannemer moet weten wat er gebouwd moet worden
  • De gemeente moet vastleggen welke rol ze hebben
  • De bank moet vastleggen welke rente ze rekenen op de investering
  • De eventuele andere investeerders willen ook duidelijkheid over de kosten

Alles komt in deze fase samen vertelt Paul. “Dit is de Final Investment Deciscion (FID): op deze termijnen, onder deze voorwaarden gaan de betrokken partijen investeren en bouwen. Iedereen heeft dan getekend voor het bedrag dat ze bereid zijn te investeren en het risico dat ze bereid zijn te nemen.

Omdat het project, als totaal, afhankelijk is van alle stakeholders geldt vaak: als er één partij tekent, staat de rest van de contracten ook vast. Stel dat een investeerder aangeeft dat hij x% rendement op zijn investering wil krijgen, dat betekent dat de afnemer toch meer moet betalen of de gemeente meer bij moet leggen. Om dit te voorkomen zijn de stappen in fase 1 t/m 4 uitgebreid opgebouwd. Er wordt langzaam toe gewerkt naar een acceptabele situatie. Hierin bouw je samen aan details die nodig zijn om alle partijen in deze fase tegelijk te laten tekenen.

Afhankelijk van de rolverdeling in het gehele traject worden de verantwoordelijkheden opnieuw verdeeld. Om dit te verduidelijken geeft Paul twee voorbeelden:

  1. In deze situatie heeft de gemeente de kar getrokken en een warmtebedrijf aangesteld. Na de financial close zal de verantwoordelijkheid over gaan naar het warmtebedrijf (voor zover dat contractueel is afgesproken) en wordt alles aan hen overgedragen.
  2. Als het warmtebedrijf al samen met de gemeente in de verkenning betrokken is geweest (fase 1 t/m 4) , dan kan het zijn dat het warmtebedrijf al contracten heeft met onder aannemers en de gemeente in de positie van klein aandeelhouder blijft. “Het warmtebedrijf als groot aandeelhouder besluit dan: voor bedrag X gaan we het maken, dat is nu afgesproken en nu gaan we beginnen. Er is dan minder sprake van een overdracht.”

Fase 6: Voorbereiding op de realisatie

In de financial close is nog niet alles 100% bekend, daarom wordt in deze fase alles tot in detail uitgewerkt. Het uit te voeren werk, wordt nu ook daadwerkelijk uitgevoerd. De investeringen gaan lopen en het geld wordt uitgegeven. Van grondonderzoek en wegafzetting plannen tot het bepalen van de plek waar de warmte leidingen bij de afleverset aankomen. Dit alles is gebaseerd op het werk dat is gedaan in het voortraject (fase 1 t/m 5).

Fase 7 en 8: De realisatie en exploitatie

Nu alle details bekend zijn, gaat het traject over naar de uitvoering. De uitvoering gebeurt vaak gefaseerd: straat voor straat of delen van de straat per keer. Als het volledige warmtenet er ligt, alle problemen verhopen zijn, woningen zijn aangesloten en er daadwerkelijk warmte geleverd wordt, gaan de afnemers betalen. Dan begint het terugverdienen voor de grote bedrijven van hun investering. Dat is de start van de exploitatie (fase 8).

Tijdens de exploitatie gaat het meerjarig onderhoudsplan in werking. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om te optimaliseren en het oplossen van problemen. Ook het controleren van putjes, buizen en het plegen van onderhoud zijn hier onderdeel van. De grootste variatie aan problemen kun je tegenkomen en dat los je op zodat je warmte kunt blijven leveren.

Voor de duratie van het contract heb je als warmtebedrijf de verantwoordelijkheid voor de exploitatie. Zij dragen zorg voor de continue levering van warmte aan alle huishoudens, zodat iedereen in de buurt kan genieten van betrouwbare, betaalbare en duurzame warmte.

Meer weten over deze fasen?

Paul Valk
Ontwikkelaar

06 - 19824661
paul.valk@greenvis.nl
Paul Valk