Haalbaarheidsstudie warmtenet nu nog efficiënter

Wat zijn de kosten voor het aanleggen van een warmtenet en kan hier een rendabele businesscase voor gemaakt worden? Een hedendaagse vraag waar niet zomaar een antwoord op gegeven kan worden. Om hier antwoord op te geven wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Essentieel onderdeel hiervan is het in kaart brengen van alle kosten voor het aanleggen van een warmtenet.

Nieuwe tool

Om alle kosten te bepalen zal een warmtenet worden ontworpen, dit begint met het vaststellen van de scope en de warmtevraag. We bepalen welke gebouwen worden aangesloten en waar het net komt te liggen. Om een eerste inzicht te geven in de haalbaarheid beginnen wij met een schetsontwerp van een warmtenet. Het detailniveau is relatief laag en de onzekerheid in de eerste kostenindicatie is groot.

We hebben de onzekerheidsmarge verkleind door een nieuwe tool te ontwikkelen. Met de tool bepalen we een zo optimaal mogelijke route tussen bron en afnemers aan de hand van de al aanwezige bovengrondse infrastructuur.

De tool bepaalt aan de hand van techno-economische parameters zoals temperatuur, aanlegkosten, operationele kosten en ruimtelijke restricties een zo optimale route tussen bron en afnemer. Daarnaast stelt het ons in staat om minder logische aansluitingen te identificeren en ervoor te kiezen deze niet mee te nemen in het schetsontwerp, en zo verschillende scenario’s te identificeren. Samen met onze opdrachtgever kiezen wij het gewenste ontwerp.

Figuur 1: Kan een rendabele businesscase worden gemaakt van dit gebied? Het oplossen van deze vraag begint met het vaststellen van de scope en de warmtevraag. Het tekenen en doorrekenen van een warmtenet is een omvangrijke taak en erg arbeidsintensief.

 

Resultaten

Het resultaat is een volledig gedimensioneerd schetsontwerp van een warmtenet, materiaal meerdere topologische scenario’s. Met de nieuwe tool kunnen wij onze klanten helpen om in een eerste stadium afwegingen te maken die van invloed zijn op het ontwerp en de kosten.

Figuur 2: De nieuwe tool tekent automatisch een zo optimaal mogelijk warmtenet. De tool verhoogt de nauwkeurigheid bij het maken van een eerste kostenindicatie.

 

En verder?

Wilt u meer weten over deze tool of bent u benieuwd hoe Greenvis u kan helpen met een haalbaarheidsstudie? Neem dan contact op met Jop van Rookhuijzen. We gaan graag met u in gesprek.

Meer weten over onze nieuwe tool?

Jop van Rookhuijzen
Engineer

06 – 11584149
jop.van.rookhuijzen@greenvis.nl
Jop van Rookhuijzen