Netbeheer Nederland nodigt Greenvis uit

Om te voldoen aan de eis om in 2050 (bijna) geen fossiele energie/aardgas meer te gebruiken moeten we zorgen voor meer duurzame elektriciteit of duurzame warmte. Nu nog gaat de meeste energie naar het verwarmen van gebouwen en tapwater. Meer dan naar bijvoorbeeld vervoer of elektriciteit. Als we hiervoor op termijn geen gas meer gebruiken, moeten we vandaag beginnen.

Een goed begin is het bouwen van nieuwe woningen zonder gasaansluiting. Netbeheerder Stedin – goed voor kwart van de gasaansluitingen van nieuwbouwhuizen – heeft gezegd het maatschappelijk onverantwoord te vinden dat nieuwbouwhuizen nog steeds op aardgas worden aangesloten. Op dit moment geldt er nog een aansluitplicht, waardoor netbeheerders verplicht zijn woningen op het gasnet aan te sluiten als hier om gevraagd wordt door de projectontwikkelaar. Maar vier van de vijf woningen in 2050 staan er nu al; de grootste opgave zit dus in de bestaande bouw.

Ewald Slingerland van Greenvis presenteert zijn visie op de energietransitie.

Op 16 juni 2016 heeft Ewald Slingerland van Greenvis een voordracht gehouden voor Netbeheer Nederland tijdens een seminar over het toekomstig warmtesysteem. Hierin schetste hij de mogelijke rol van netbeheerders in de energietransitie. Duidelijk werd dat de uitdagingen voor de bestaande bouw met name liggen in het voorkomen van verzwaring van elektriciteitsnetten en de keuze voor het wel of niet in stand houden van gasnetten. Veel gasnetten zijn aangelegd tussen 1960 en 1990. Aangezien gasnetten gemiddeld 50 jaar meegaan, zijn veel gasleidingen in de grond verouderd en moeten tussen nu en 2040 worden vervangen. In gebieden waar een dergelijke herinvestering de komende 10 jaar nodig is, moet een afweging gemaakt worden tussen alternatieve oplossingen zoals all-electric (met warmtepompen), duurzame warmtenetten of groen gas.

Voor meer informatie over deze presentatie kunt u contact opnemen met Ewald Slingerland.