Greenvis onderzoek geplande normstelling EZK

Greenvis onderzocht in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wat de geplande normstelling betekent voor de duurzaamheid van warmtenetten de komende 10 jaar.

De verduurzaming van collectieve systemen stimuleren

In de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) wordt voor aangewezen warmtebedrijven een maximumhoeveelheid CO2 gehanteerd die mag worden uitgestoten voor de levering van warmte. Deze neemt jaarlijks af tot maximaal 25 kilogram CO2 per eenheid geleverde warmte in gigajoule in 2030. Zo stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de verduurzaming van collectieve warmtesystemen.

De haalbaarheid en belemmeringen onderzocht

Onze collega’s Mark Wolf, Jelle Loogman en Ewald Slingerland gingen in gesprek met warmtebedrijven en onderzochten de haalbaarheid en belemmeringen van deze voorgestelde normstelling. De resultaten zijn hier te vinden.

Vragen?

Heeft u vragen over ons onderzoek? Neem dan contact op met Mark Wolf.

Meer weten over dit onderzoek?

Mark Wolf
Ontwikkelaar

06 - 15886480
mark.wolf@greenvis.nl
Mark Wolf