Greenvis maatschappelijke potentiescan geothermie

Duurzame warmte voor heel Nederland bereikbaar maken, dat is de missie van Greenvis. Wij geloven dat het inzetten van geothermie een cruciaal element is om Nederland uiterlijk in 2050 aardgasloos te maken. Een opgave die we met elkaar aan het onderzoeken en volbrengen zijn. Met onze maatschappelijke potentiescan geothermie koppelen wij uw duurzame ambitie aan de kansen in de ondergrond, de warmtevraag en de financiële en technische mogelijkheden. Daarnaast adviseren wij u over de ontwikkeling, zodat u met ons, of zelfstandig, de stappen kunt zetten naar een aardgasloze warmtevoorziening.

In de warmtetransitie speelt geothermie volgens ons een hoofdrol. Geothermie (aardwarmte) is immers niet alleen een duurzame warmtebron, maar ook nog eens de goedkoopste (op lange termijn). Het levert direct en het hele jaar door duurzame warmte aan de eindgebruiker zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen voor mens en milieu.

Geothermie biedt de mogelijkheid om collectief, voor lange tijd, duurzame warmte te realiseren. Het team van Greenvis, met specialisten op het gebied van geothermie en inpassing op gebiedsniveau, onderzoekt de mogelijkheden vanuit een integrale systeembenadering waarbij de potentie van de ondergrond wordt gekoppeld aan de bovengrondse warmtevraag, de technische en financiële haalbaarheid en uw warmtetransitieplannen om tot een passende oplossing te komen.

Waarmee helpen wij u?

Met een maatschappelijke potentiescan geothermie krijgt u van ons een gedegen beschrijving van de huidige kennis van de ondergrond, de technische mogelijkheden voor geothermie en matchen we deze met de warmtevraag en uw ambitie. Deze ambitie kan verschillende vormen hebben zoals een bepaald vermogen, een bepaalde hoeveelheid geproduceerde energie, financiële stabiliteit of het reduceren van de CO2-uitstoot. Greenvis kan u vanuit haar ervaring als ontwikkelaar vervolgens ook ondersteunen bij het ontwikkelen van de geothermiebron en het bijbehorende warmtenet om de kans ook daadwerkelijk te realiseren.

Voor wie?

Voor u, want de maatschappelijke potentiescan geothermie is interessant voor alle partijen die zelf, of in samenwerking met anderen, inzicht willen verkrijgen in hun kansen voor het benutten van geothermie, zoals overheden, projectontwikkelaars, warmtebedrijven, industrie en samenwerkingsverbanden. Geothermie wordt ingezet als collectieve warmtebron voor tuinders en kassen, hoog- en utiliteitsbouw, nieuwbouwwijken, bestaande bouw, maar ook voor industrie met een hoogwaardige warmtevraag (~100-200 graden).

Resultaat en vervolg

De potentiescan leidt tot twee mogelijke uitkomsten:

  • Geothermie blijkt voor u een waardevolle optie om verder te ontwikkelen, óf
  • U kunt aan de slag met een alternatief plan voor de duurzame invulling van uw warmtevraag.

Bij beide uitkomsten geven wij u de handvatten om tot een invulling van uw duurzame warmte- en koude-behoefte te komen, en hebben wij de expertise in huis om met u deze kansen te ontwikkelen.

Bent u geïnteresseerd in een maatschappelijk potentiescan geothermie of een verkennend gesprek over geothermie en/of duurzame warmte? Neem dan contact met ons op.