Onze bijdrage aan Warmtewet 2

De wet ‘Collectieve Warmtevoorziening’ gaat voor consumenten, gemeenten en warmtebedrijven veel veranderen. Gemeenten krijgen meer sturingsmogelijkheden om in het kader van de wijkgerichte aanpak de aanleg en exploitatie van collectieve warmtesystemen te bevorderen. Daarnaast worden warmtebedrijven integraal verantwoordelijk voor de warmtelevering binnen een afgebakend gebied.

Greenvis vindt het belangrijk om met haar kennis en ervaring in de warmtewereld een bijdrage te leveren aan een goede totstandkoming van deze wet. Na eerder input te hebben geleverd bij de verschillende stakeholderbijeenkomsten, schoof deze maand een sterk team aan bij de webinar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daarnaast nemen we deel aan de marktconsultatie.

Meer weten over onze bijdrage aan de wet Collectieve Warmtevoorziening?

Rik Koppelaar
Sr. Adviseur en partner

06 – 31 90 30 83
rik.koppelaar@greenvis.nl
Rik Koppelaar