Gebiedsverkenning voor opdrachtgevers blijft groeien

Duurzame warmtebedrijven zien de groei van warmtenetten met veel belangstelling tegemoet. Gebouw- en gebiedseigenaren zijn steeds positiever over een snellere transitie van fossiel naar duurzaam. Dit is bevorderlijk voor de potentiële expansie van de warmtenetten en brengt direct een uitdaging met zich mee. Op welke wijze kan de groeiende vraag naar commerciële gebiedsverkenners worden georganiseerd?

De ontwikkeling of uitbreiding van een warmtenet gaat samen met forse investeringen. Dit moet worden terugverdiend in de vorm van langjarige contracten met afnemers. Gezien de explosieve groei van warmtenetten en tijdelijke tekorten van commerciële ontwikkelaars vallen projecten tijdelijk stil. Pas wanneer een persoon met vaste aanstelling voor deze functie is aangenomen en is ingewerkt kan het project weer worden vervolgd. Om dit probleem op te lossen kan Greenvis ondersteunen door middel van experts die het project tijdelijk kunnen voortzetten en die een oplossing ontwikkelen om wijken sneller in kaart te brengen.

Greenvis heeft een werkwijze ontwikkeld om snel en effectief wijken in kaart te brengen, technische eigenschappen te achterhalen, gebouweigenaren te interesseren voor duurzame warmte en welwillendheid te peilen. Dankzij de expertise als gebiedsontwikkelaar zien wij de mogelijkheid om in een korte periode gebouweigenaren gericht te kunnen benaderen.

Greenvis maakt gebruik van bestaande open data, zoals individuele warmtevraag per gebouw, vervanging van gas en riolering tot en met mogelijke hoge en lage temperatuur van beschikbare warmtebronnen. Het resultaat is dat gebieden gericht in kaart worden gebracht, eigenaren geïnformeerd worden over duurzame warmtetoepassingen en de resultaten actiegericht ingezet kunnen worden voor een vervolg.

Heeft u ook een tijdelijke behoefte aan (commerciële) gebiedsverkenning voor duurzame warmte?

Neem dan contact op met Hans Otten.