Gebiedsstudies

U ziet net als wij een toekomst waarin mensen op een duurzame manier van warmte worden voorzien. Greenvis kan u helpen deze toekomst waar te maken. Wij bieden begeleiding bij het gehele traject en nemen u mee in de benodigde stappen die leiden tot warme gebouwen, buurten en regio’s, zonder gebruik van aardgas.

Greenvis maakt inzichtelijk hoe warmtebronnen verbonden kunnen worden met de vraag naar warmte, nu en in de toekomst. Daarbij werken we daadwerkelijk toe naar een realiseerbaar project als uitgangspunt. Hiertoe zet Greenvis haar uitgebreide netwerk en diepgaande kennis in van gebouwen, infrastructuur en individuele opties. Het eindresultaat is een gebiedsstudie voor de uitbreiding of aanleg van een duurzame warmtevoorziening die zowel overzichtelijk als realiseerbaar is.

Greenvis biedt verschillende vormen voor de transformatie naar gasarme gebieden. Samen met partners, vanuit eigen initiatief of als regisseur in opdracht van een gemeente, wijk of buurt.

Heeft u vragen over gebiedsstudies of wilt u weten wat Greenvis hierin voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met Ewald Slingerland.