Gebiedsstudie aardgasvrij Pendrecht

Corporatie Woonstad Rotterdam werkt samen met Nuon aan het aardgasvrij maken van een deel van de wijk Pendrecht in Rotterdam. De aanpak wijkt af van eerdere stadswarmteprojecten omdat er in één keer 600 bestaande woningen worden aangesloten, verdeeld over hoogbouw en grondgebonden woningen. Greenvis heeft een gebiedsstudie gemaakt voor Pendrecht waarmee de werkzaamheden, risico’s en kosten inzichtelijk gemaakt zijn voor zowel Nuon als Woonstad.

Elke gebiedsstudie begint met een specifieke warmte-ontwikkelkaart waarin de potentie wordt verkend en de te inventariseren gebouwen worden geselecteerd. In Pendrecht is gekozen voor een schouwing van verschillende panden, enkele woningen en de omgeving om een representatief beeld te krijgen van de woningvoorraad van Woonstad. De schouwing geeft een beeld van de mogelijkheden om de woningen van stadswarmte te voorzien. De gebiedskaart en de schouwingen samen vormen de basis van het conceptontwerp van het stadswarmtenet. Het conceptontwerp is verder bepaald door inzicht te creëren in het benodigde thermische vermogen en de dimensionering van het warmtenet. De ligging van het net is bepaald op basis van beschikbare ruimte in de ondergrond en bodemverontreiniging. Daarbij is het tracé door de straat bepaald alsook de route van de leidingen door de verschillende gebouwen en woningen.

Voor de hoogbouw zijn benodigde aanpassingen uitgewerkt voor zowel collectieve als individuele inpassing. Het verschil in collectieve en individuele warmtelevering is dat er bij collectieve inpassing op één centraal punt in het pand warmte wordt geleverd en vanuit daar de warmte verder verdeeld wordt naar individuele woningen. Bij individuele inpassing levert het warmtebedrijf de warmte rechtstreeks in de woning. Voor de collectieve inpassing is er extra aandacht voor aanpassingen van de binneninstallatie van de panden om de retourtemperatuur zo ver mogelijk te verlagen. Een verlaagde retourtemperatuur zorgt voor een geoptimaliseerde, duurzame warmte aansluiting. De kosten voor het aansluiten op het warmtenet en de benodigde aanpassingen aan de binneninstallatie zijn in een rapportage door ons inzichtelijk gemaakt.

Het resultaat heeft ertoe geleidt dat er gekozen is om deze woningen in Pendrecht, als één van de eerste gebieden in Nederland, van het gas af te halen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jordi van der Velden.