Engineering: de groene motor van Greenvis

Greenvis engineering is al 5 jaar actief voor de grote en kleine warmtepartners in Nederland. Bijvoorbeeld voor Nuon, waar we momenteel met meerdere engineers bezig zijn om bestaande gebieden en gebouwen van het gas af te helpen. Sinds kort hebben we er een leuke nieuwe opdrachtgever bij: onszelf!

Engineering is al jaren de groene motor van Greenvis. Al onze adviezen worden onderbouwd met een technische uitwerking. Vanuit onze missie om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken, is Greenvis begonnen om warmteprojecten zelf te ontwikkelen. Concreet gezegd: we brengen warmtevraag en (duurzaam) -aanbod samen. In deze trajecten is het ontwerp van het warmteconcept van groot belang. Nadat de eerste ideeën zijn geformuleerd, gaan de Greenvis-engineers aan de slag met de verdere uitwerking.

Wij realiseren bijvoorbeeld in opdracht van een vastgoedontwikkelaar een uitbreiding op het huidige, duurzame warmtenet naar omliggende panden. Hierbij faciliteren we het gehele ontwikkelproces in de vorm van tracé studies, technische schouwingen bij potentiële afnemers en ontwerp van duurzame opwek/back-up. Bij de daadwerkelijke realisatie van de uitbreiding voorzien we de aannemers van technisch advies en zorgen we er voor dat de realisatie plaats vindt conform detailontwerp. Voor andere projecten onderzoeken we waar de warmtebronnen zijn of waar de warmteleidingen komen te liggen. Naast de technische uitwerking bieden de Greenvis-engineers ook inzicht in het financiële plaatje.

Vanaf september gaan we full-time verder met een engineeringsteam van 10 man sterk om duurzame warmte voor iedereen beschikbaar te maken! Wilt u weten wat onze engineers voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Jos van Wijk.