EMG update en CO2 reductierapportages

Alle door bureau CRG gecontroleerde EMG verklaringen voor warmtenetten worden opgenomen in een landelijke database.

In de afgelopen maanden zijn er geen nieuwe verklaringen bij gekomen. Wel zijn op dit moment de verklaringen voor warmtenetten in Venlo, Helmond en Ede in ontwikkeling. Deze zullen binnenkort in de database worden opgenomen.

Er is een trend zichtbaar van warmtebedrijven (o.a. Nuon, Alliander, HVC en Ennatuurlijk) die de CO2 uitstoot van hun warmtenetten inzichtelijk proberen te maken met behulp van CO2 reductierapportages of een CO2 prestatieladder. Resultaten uit CO2-reductie berekeningen zijn sterk afhankelijk van de keten die in de berekening is aangenomen. Er is op dit moment geen genormeerde methode om de CO2-uitstoot te berekenen voor warmtenetten en de resultaten zijn, in tegenstelling tot het Equivalent Opwekkingsrendement (EOR), niet onafhankelijk gecontroleerd.

Binnenkort echter wordt de vrijgave van de definitieve NEN7125 norm verwacht. De verwachting is dat deze wel de mogelijkheid biedt tot genormeerde CO2-uitstoot berekeningen a.d.h.v. de EMG gegevens. Zodra de norm daadwerkelijk beschikbaar komt zullen wij u hierover informeren.

Greenvis stelt EMG verklaringen op inclusief de benodigde onderbouwing voor de controle van BCRG. Neem voor meer informatie contact op met Stijn Wolterink.