Een verhelderend beeld

De energietransitie is een grote uitdaging, waarbij veel partijen betrokken zijn.  In zijn rol als engineer bij Greenvis werkt Johan Verheij met verschillende opdrachtgevers: van gemeenten tot netwerkbedrijven, van provincies tot warmtebedrijven. Samen zoeken ze naar kansen om warmtebronnen aan afnemers te koppelen. Een duidelijk beeld van de situatie is van essentieel belang, volgens Johan. Dat legt hij uit in zijn blog.

Door de bomen het bos niet meer zien

Tijdens veel van mijn werkzaamheden kom ik opdrachtgevers tegen die bezig zijn met het uitwerken van een pad in de energietransitie. Zij zijn op zoek naar de meest geschikte buurt voor een warmtenet of willen inzicht in de warmtevraag van een groot gebied. Er is een veelheid aan studies, rapportages en berekeningen beschikbaar, maar een overzicht ontbreekt. Hierdoor kunnen ze het zicht verliezen op het uiteindelijke doel, dat is begrijpelijk. In zo’n situatie is het soms wijs om terug te grijpen op een bekend gezegde: een beeld zegt meer dan duizend woorden.

Een verhelderend beeld schetsen

Samen met mijn collega’s ben ik bij Greenvis dagelijks bezig met projecten waarin we deze verhelderende beelden maken. Wij werken onderliggende technische en economische aspecten zorgvuldig uit. Hierbij worden zelf ontwikkelde tools gebruikt om onze werkzaamheden te versnellen en de grote hoeveelheden data helder grafisch te presenteren.

We gebruiken onze tool om de gebouwde omgeving te analyseren. Hiermee worden allerlei gebouw- of gebiedskenmerken gekoppeld en berekend en vervolgens helder op een kaart gepresenteerd. Een voorbeeld van zo’n kaart is figuur 1: de dichtheid van de warmtevraag voor het centrum van Utrecht.

Figuur 1: De dichtheid van de warmtevraag voor het centrum van Utrecht

Op weg naar de oplossing

Door de meest waardevolle informatie uit alle beschikbare data te combineren en duidelijk grafisch te presenteren, verkrijgen we veel inzicht in een gebied. Dit inzicht kan bijvoorbeeld een belangrijk startpunt vormen voor het uitwerken van een Transitievisie Warmte, maar ook voor het afbakenen van de scope van een nieuw te ontwikkelen warmtenet. Zo helpen we opdrachtgevers de regie over hun project terug te krijgen.

Bent u ook druk bezig met de energietransitie, maar bent u het overzicht kwijt? Ik help u dan graag om weer een helder beeld te krijgen op uw vraagstuk!

Meer weten over deze blog?

Johan Verheij
Engineer

06 - 11764210
johan.verheij@greenvis.nl
Johan Verheij