Een EMG-verklaring voor een kleine WKO: wanneer wel en wanneer niet?

Met een gecontroleerde EMG-verklaring kunnen leveranciers van warmte (en koude) de energieprestatie van hun systeem certificeren. Een soort energielabel voor een warmtenet dus. Voor veel warmtebedrijven is het onduidelijk wanneer er een EMG-verklaring wel of niet nodig is. Saskia Dane, expert in EMG-verklaringen, licht dit toe.

Wanneer is er een EMG-verklaring nodig?

EMG staat voor ‘Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau’ en de naam geeft al aan dat deze norm verder gaat dan de energieprestatie van het gebouw. Een EMG-verklaring wordt opgesteld van grootschalige stadswarmtenetten tot kleinschalige WKO-systemen waarop maar één of enkele appartementencomplexen op zijn aangesloten. 

“In de regel is het zo dat als de warmte (en koude) buiten het perceel wordt opgewekt, het externe warmtelevering betreft. Wanneer het vervolgens niet gewenst is om van forfaitaire (vaak slechte) waarde uit te gaan, moet er een EMG-verklaring volgens Bijlage P van de NTA8800 worden opgesteld. Wanneer de opwekker op het perceel staat van het gebouw waar warmte en koude aan wordt geleverd, wordt dit gezien als een gebouwoplossing. In dit geval is er geen EMG-verklaring nodig”. 

In sommige gevallen is het niet duidelijk of het systeem een gebouwgebonden oplossing of externe warmtelevering betreft. Veel warmtebedrijven komen er in dat geval pas vlak voor oplevering achter dat er een EMG-verklaring nodig is. Om dit te voorkomen is het verstandig om tijdig vrijblijvend bij ons, of een andere partij die EMG-verklaringen opstelt, te informeren wat voor jouw systeem van toepassing is.

Een EMG-verklaring voor nieuwbouw

Om te bepalen of een nieuwbouwproject met externe warmtelevering voldoet aan het bouwbesluit, is er een EMG-verklaring nodig. “Zonder EMG-verklaring wordt het moeilijker om aan de eisen van het bouwbesluit te voldoen. De zogenaamde BENG-eisen. In dat geval moet je namelijk uitgaan van forfaitaire waarden, die vaak slechter scoren dan de daadwerkelijke prestatie van het systeem”. 

Waar de EMG-verklaring echter geen invloed op heeft is het energielabel van een woning. In dit geval wordt er altijd gerekend met de forfaitaire waarde van externe warmtelevering. Dit heeft als gevolg dat het energielabel vaak slechter is bij aansluiting op een warmtenet dan wanneer er een gebouwgebonden oplossing zou worden toegepast.

Op welk moment in het project vraag je een EMG-verklaring aan?

In de ideale situatie zijn warmtebedrijven bij de start op de hoogte of er een EMG-verklaring nodig is voor het project. “Sinds juli 2023 is het niet meer verplicht om een EMG-verklaring te hebben bij het aanvragen van de omgevingsvergunning, maar pas bij de oplevering van het gebouw. Het is wel nuttig minimaal een half jaar voor oplevering te starten met het proces voor het opstellen van een verklaring. Dit geeft ons genoeg tijd om een verklaring op te stellen en bureau CRG om de controle hierover uit te voeren”. 

Als marktleider hebben we in 2023 50% van alle gepubliceerde EMG-verklaringen opgesteld. Daarnaast zijn we alweer bezig met een groot aantal EMG-verklaringen voor 2024 én losse prestatieberekeningen voor bijvoorbeeld tenderprojecten. Benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen en hoe onze aanpak eruitziet? Of weet je niet zeker of er voor jouw systeem een EMG-verklaring nodig is? Saskia gaat graag met je in gesprek.

Meer weten over EMG-verklaringen?

Saskia Dane
Engineer

06 - 11830610
saskia.dane@greenvis.nl
Saskia Dane