Een dagje schouwen met Greenvis

Ontdek de Kunst van Schouwen. Greenvis’ers gaan gewapend met 3D-camera’s en hun expertise op pad om woningen en gebouwen te doorgronden. Van opnemen van huidige installaties tot het vinden van optimale locaties voor warmte-afleverstations. Lees verder voor het hele proces tijdens een dagje schouwen.

Wat is schouwen eigenlijk?

Schouwen is het inventariseren van een woning of gebouw. Tijdens deze inventarisatie kijken we wat er nodig is om aangesloten te worden op een nieuwe installatie voor ruimteverwarming en/of warm tapwater. Bewapend met een (3D-)camera, bouwtekeningen, installatieschema’s en een meetlint, gaan onze Greenvis’ers op pad. Maar welke werkzaamheden verrichten we tijdens het schouwen nou eigenlijk?

 1. Opnemen van de huidige installatie
  We beginnen met het onderzoeken van de bestaande verwarmingsinstallatie. We maken foto’s, schetsen een principeschema van deze installatie en noteren belangrijke informatie zoals het vermogen en de leeftijd van de ketels.

 2.  Locaties voor het warmte-afleverstation bepalen
  De huidige ketels worden vervangen door een warmte-afleverstation. Een warmte-afleverstation kan je vergelijken met een soort warmtewisselaar die warmte overdraagt van het uitpandige leidingwerk naar het inpandige leidingwerk. Aan de ene kant van het afleverstation gaan er leidingen van het warmtenet in en aan de andere kant leidingen van de inpandige verwarmingsinstallatie.

  Het is belangrijk hiervoor een goede locatie te vinden die zowel voldoet aan de richtlijnen van het warmtebedrijf als de wens van de gebouweigenaar. Het vinden van een geschikte locatie verschilt sterk bij een individuele of collectieve oplossing. Afhankelijk van het gebouw is het mogelijk om per woning een individuele warmte-afleverstation te plaatsen of een collectief afleverstation. Bij een collectieve installatie wordt één warmte-afleverstation geplaatst die de warmte verdeelt naar meerdere woningen. Dit wordt vaak toegepast als in de huidige situatie ook al wordt verwarmd met een collectieve ketel. Als alle woningen in bijvoorbeeld een flat een eigen ketel hebben, worden deze individueel aangesloten met een eigen warmte-afleverstation per woning.

 3.  Bepalen hoe het leidingwerk loopt
  Zodra we een geschikte locatie voor het warmte-afleverstation hebben gevonden, bekijken we hoe we het warmte-afleverstation kunnen verbinden met zowel het warmtenet als de inpandige verwarmingsinstallatie. We onderzoeken hoe het benodigde leidingwerk hoort te lopen en aangelegd kan worden. Bij voorkeur maken we gebruik van bestaande ruimtes zoals schachten en kruipruimtes.

 4. Aanpassingen aan de verwarmingsinstallatie
  Na het bepalen van de locatie van het warmte-afleverstation en het benodigde leidingwerk, is het van belang dat de verwarmingsinstallatie van het gebouw goed blijft functioneren. Hierbij is het belangrijk dat een goed binnencomfort gewaarborgd blijft en wordt voldaan aan de richtlijnen van het warmtebedrijf. We doen dit door een nieuw principeschema op te stellen van de binneninstallatie aan de hand van ISSO-44 (Ontwerp van hydraulische schakelingen voor verwarmen). 

 5. Rapportage en kostenraming
  Ten slotte stellen we een rapport op. In dit rapport schrijven we onze bevindingen op en adviseren we welke stappen ondernomen moeten worden voor aansluiting op een warmtenet. Tot slot geven we ook een kosteninschatting. Het rapport ondersteunen we met foto’s en tekeningen.

Meer weten over schouwen?

Jop van Rookhuijzen
Engineer

06 – 11584149
jop.van.rookhuijzen@greenvis.nl
Jop van Rookhuijzen