Duurzame zonnewarmte als onderdeel van de energietransitie?

Dit voorjaar kregen we van de Windunie een interessante vraag over zonnewarmte. In de dagelijkse praktijk realiseren ze onder meer op grote schaal zonneweides voor duurzame elektriciteit. Voor een nog te bouwen grote zonneweide blijkt echter dat het elektriciteitsnet op locatie geen ruimte meer heeft. Daarom denken ze over andere mogelijkheden na.

Eén van de opties is om, in plaats van elektriciteit, duurzame warmte te realiseren. Het toeval wil dat een nabije stad ook al een warmtenet heeft. De duurzame zonnewarmte zou dan aan dat warmtenet kunnen worden geleverd. Op papier is dat een mooie win-win situatie:

  • De zonneweide omzeilt de krapte op het elektriciteitsnet
  • Het warmtenet verduurzaamt de geleverde warmtemix

Financieel rendabel

Een mooi idee, maar dit moet uiteindelijk wel financieel rendabel zijn. Daarom is Greenvis is gevraagd om de businesscase voor deze grootschalige zonnewarmte kans uit te werken. De centrale vraag was wat de minimale ‘verkoopprijs’ van zonnewarmte moest zijn om de investering aantrekkelijk te maken. Een mooie extra was dat we met onze resultaten ook konden aanschuiven bij de gesprekken met de warmtenet exploitant, zij hebben natuurlijk ook een maximale ‘inkoopprijs’ in gedachten.

Uiteindelijk is uit de berekeningen en gesprekken naar voren gekomen dat zonnewarmte in dit specifieke geval financieel niet haalbaar is. Het warmtenet vraagt om een minimum aanlevertemperatuur. Deze lag behoorlijk hoger dan wat de zonneweide zou leveren, waardoor er ook extra investeringen in o.a. warmtepompen nodig zouden zijn.

Duurzame zonnewarmte als onderdeel van de energietransitie

Dat neemt niet weg dat het ontzettend interessant is om me hier samen met Windunie in te kunnen verdiepen. Duurzame zonnewarmte zou best onderdeel van de energietransitie kunnen worden. Jaar op jaar is er steeds meer krapte op het elektriciteitsnet, zogenaamde ‘netcongestie’. En ook al hebben we in Nederland de afgelopen decennia vooral ingezet op zonnepanelen (elektriciteit), misschien wordt het tijd om ook eens serieus te kijken naar zonnecollectoren (warmte). Bijvoorbeeld op daken van woningen, om de (gas)rekening van de verwarming wat te verlagen…

Meer weten over dit project?

Christiaan van Soest
Ontwikkelaar

06 - 41594469
christiaan.van.soest@greenvis.nl
Christiaan van Soest