Duurzaamheid Warmtenetten Top 3

Het EOR wordt vastgelegd in een EMG verklaring (Energiemaatregelen op Gebiedsniveau) die officieel goedgekeurd wordt en openbaar beschikbaar is. Een goedgekeurde EMG verklaring is van belang voor de EPC (Energieprestatie Coefficiënt) bepaling en voor de aanvraag van subsidies.

Op dit moment staan er 13 goedgekeurde EMG verklaringen voor warmtenetten in de landelijke database van Bureau CRG. Greenvis heeft hier een Top 3 van gemaakt. Op de eerste plaats staat het warmtenet van Alkmaar met een EOR van 13,95. Zij is hiermee het meest duurzame warmtenet van Nederland. Het bedrijf HVC is de warmteopwekker en warmteleverancier. Vanaf medio volgend jaar zal de warmte vanuit de bestaande Bio Energie Centrale geleverd worden. Als back-up is er warmte vanuit de afvalverbrandingsinstallatie (huidige warmtebron) beschikbaar. Bij de productie van warmte wordt er dus geen gebruik gemaakt van aardgas. Dit reduceert de CO2-uitstoot en resulteert in een hoge EOR.

lijst-t3-v0-4

 

Equivalent opwekrendement

De waarde van de geleverde warmte met behulp van een warmtenet wordt kwantitatief gemaakt door de bepaling van het equivalent opwekrendement (EOR). Het EOR geeft de verhouding aan tussen de door het warmtenet geleverde warmte en de totale hoeveelheid primaire energie (fossiele brandstof) die hiervoor gebruikt is. Hoe hoger het EOR van een warmtenet, hoe minder fossiele brandstof wordt gebruikt voor het leveren van dezelfde hoeveelheid warmte, dus hoe duurzamer het net. Het EOR wordt onder andere bepaald door het rendement van de warmte-opwekker, de gebruikte brandstof, de efficiënte inzet van duurzame opwekkers en het warmteverlies in de leidingen.

Het opwekrendement van gasketels in woningen ligt tussen 90 en 96 procent. Een waarde van 1 betekent een opwekrendement van het warmtenet van 100 procent. Het rendement van warmtenetten ligt over het algemeen hoger dan het rendement van individuele gasketels. Dit komt omdat het warmtenet in de meeste gevallen verwarmd wordt met een duurzame brandstof (biomassa, biogas, e.a.) of met restwarmte dat vrijkomt bij elektriciteitsproductie of afvalverbranding.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen het primaire en het secundaire warmtenet. Het primaire net is direct aangesloten op de belangrijkste warmte-opwekker en levert direct aan grote afnemers en zogeheten warmteoverdrachtsstations. Het net achter een warmteoverdrachtsstation noem je het secundaire net. Het EOR van een secundair net kan lager liggen omdat er meer warmteverlies plaatsvindt tussen de opwekker en afnemers aan het secundaire net.

EMG verklaring

In opdracht van onder andere Ennatuurlijk, Het Groene Net, Warmtestad Groningen en MPD Holding heeft Greenvis meerdere kwaliteitsverklaring opgesteld. Het Amernet (o.a. Tilburg en Breda) en warmtenetten in Ede, Venlo, Groningen, Eindhoven, Enschede en Helmond zijn door Greenvis voorzien van een EMG verklaring.

Greenvis heeft veel ervaring met het opstellen van EMG verklaringen. Daarnaast is het jaarlijks monitoren van de duurzaamheid van warmtenetten en het opstellen van duurzaamheidsverslagen een expertise van Greenvis waar opdrachtgevers vaker behoefte aan hebben. Een jaarlijkse monitoring van de duurzaamheid is een van de verplichtingen die volgt uit de hernieuwde warmtewet, die waarschijnlijk volgend jaar ingevoerd wordt.

Indien u meer te weten wilt komen over de EMG verklaring of de jaarlijkse monitoring dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met Jos van Wijk.