Duurzaamheid berekenen en vergroten

Een warmtenet kan eigenlijk niet zonder; een duurzaamheidsverklaring. Het is mooi om te zien dat warmtebedrijven actief bezig met verduurzaming van hun warmtenetten. Om die inspanning inzichtelijk te maken en te kunnen gebruiken in aangesloten gebouwen laten ze door Greenvis een onafhankelijke EMG-kwaliteitsverklaring opstellen. Een goede stap in transparantie en essentieel in het duurzame bestaansrecht van collectieve warmtelevering.

Vaak merken we dat tijdens het opstellen van een EMG-kwaliteitsverklaring de impact van systeem-keuzes of investeringsbeslissingen op de primaire energiefactor en dus op de duurzaamheid van het systeem inzichtelijk wordt. Door vaker of eerder aandacht te besteden aan de doorrekening van de duurzaamheid kan het systeem bij aanvang al duurzamer worden ingericht.

EMG staat voor “Energiemaatregelen op gebiedsniveau” en is een indicatie van hoe efficiënt een systeem omgaat met de primaire energie, deze wordt bijvoorbeeld beïnvloedt door de efficiëntie van de warmtebron, het distributierendement en de keuze van energiemix.

Uit ervaring spreken

Greenvis helpt warmtebedrijven al sinds 2015 met het opstellen en onderbouwen van deze verklaringen. De aanvrager levert ons de gegevens over het warmtesysteem dat kunnen historische gegevens zijn en/of de goedgekeurde ontwikkelplannen. Hierna wordt een prognose opgesteld van de werking van het systeem voor de komende vijf jaar. Het resultaat is een EOR over deze periode waarbij de positieve veranderingen worden meegenomen in een gewogen gemiddelde. Het gewogen gemiddelde wordt gebruikt om de EI-klasse te berekenen van de aangesloten woningen, deze is echter maar drie jaar geldig.

Tijdens de exploitatie kunnen woningcorporaties voor het aansluiten van woningen op duurzame energie een STEP-subsidie aanvragen. De hoogte van deze subsidie is afhankelijk van de mate van verduurzaming (stapgrootte). Een EMG-verklaring met een hoog EOR leidt dus tot een hogere STEP-subsidie en maakt het verduurzamen van een systeem beter te bekostigen.

Voor het bepalen van de EMG van een systeem heeft Greenvis een geavanceerde rekentool ontwikkeld die conform de NVN7125 is opgesteld. De systeemgrootte kan verschillen van een groot stadsverwarmingsnet of een kleinschalig project zoals een WKO-systeem waarop meerdere woontorens zijn aangesloten.

Al deze systemen worden opgenomen in de Greenvis ranglijst duurzaamheid warmtenetten in Nederland. Jaarlijks wordt hier de bokaal voor het duurzaamste warmtenet van Nederland uitgereikt tijdens het Nationaal Warmtecongres.