Datacenter als warmtebron

Datacenters produceren restwarmte, die nuttig kan worden ingezet als bron voor een warmtenet. Greenvis is als ontwikkelaar betrokken aan de Dutch Datacenter Association (DDA). 

 

Bijna alles wat we online doen staat opgeslagen in een datacenter. De afgelopen jaren is het aantal datacenters flink gegroeid en ook de komende jaren blijft de datacentermarkt nog booming. Zo gaat bijvoorbeeld Google de komende jaren 1 miljard investeren in Nederlandse datacenters. Een aantal datacenters zijn als het ware een groot hotel waarin verschillende bedrijven hun servers kunnen neerzetten. Deze servers produceren restwarmte die we nuttig kunnen inzetten. Greenvis is als ontwikkelaar verbonden aan de Dutch Datacenter Association (DDA), de brancheorganisatie van datacenters in Nederland.

Eindhoven

In Eindhoven ligt momenteel al een warmtenet met een biomassacentrale als bron. De gemeente is reeds exploitant van dit warmtenet. De capaciteit van deze centrale is beperkt, waardoor de gemeente op zoek is naar andere duurzame warmtebronnen binnen haar gemeente.

Greenvis heeft samen met Interconnect, een van de leden van de DDA, bij de gemeente Eindhoven aangegeven hier een warmtenetwerk te gaan ontwikkelen met de restwarmte van Interconnect’s datacenter als bron. De gemeente heeft dit initiatief omarmd en geeft samen met Greenvis richting en vorm aan de verdere ontwikkeling. Interconnect wil daarnaast graag uitbreiden op Park Forum in Eindhoven en de warmte die hierbij vrijkomt duurzaam inzetten. Inmiddels is er een eerste verkenning uitgevoerd en is er toestemming gegeven door te gaan met een haalbaarheidsonderzoek (Eindhovens dagblad). De komende maanden zijn we in samenwerking met de gemeente de kans verder aan het uitwerken, intentieovereenkomsten aan het opstellen en een mogelijk raadsvoorstel aan het voorbereiden.

’s-Hertogenbosch

Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig duurzame warmte te ontwikkelen en heeft hiervoor onlangs twee energieontwikkelaars aangenomen. Onze collega Nard Hoefnagels is een van de ontwikkelaars die de gemeente graag helpt bij de ontwikkeling van duurzame warmteprojecten. In ’s-Hertogenbosch staat ook een datacenter, waarin de potentie wordt gezien om een bestaand industrieterrein aardgasvrij te maken. De komende tijd onderzoeken wij de mogelijkheden van een warmtenet aldaar en kijken we op welke temperatuur dit het beste te realiseren is.