Blauwe luchten boven China

China is verantwoordelijk voor 30% van de jaarlijkse CO2-uitstoot in de wereld. Door het coronavirus liggen industriële processen stil, stagneert het aantal vluchten per dag en is de vraag naar olie sterk gedaald. Dit zorgt ervoor dat China 25% minder uitstoot dan in een normale maand. 

Stagnatie

Maar is het coronavirus echt zo goed voor het klimaat, zoals veel mensen denken? Niet helemaal. China fungeert namelijk steeds meer als onmisbare schakel in de productie van belangrijke componenten of halffabricaten die worden gebruikt voor technologische toepassingen zoals batterijen, elektrische auto’s en windturbines. Vertragingen die optreden op het gebied van productie, kwaliteitscontrole en export hebben een negatieve invloed op de innovatie en prijsontwikkeling. De prijsverlaging van technologische ontwikkelingen leiden er juist toe dat implementatie en marktacceptatie in een stroomversnelling terecht komen.

Oplossing

Wat kunnen we daaraan doen? Overheden kunnen bijvoorbeeld investeringen in duurzame warmte en elektriciteit gebruiken om de economische groei te stimuleren en te ondersteunen. De huidige rentestanden, die steeds verder dalen en al laag waren, maken dat bepaalde investeringen steeds meer binnen handbereik komen te liggen. Andere stimuleringsmaatregelen kunnen toegepast worden door bijvoorbeeld garanties of contracten toe te kennen aan bedrijven die voorheen duurzaamheid niet op de agenda hadden staan, maar afhankelijk zijn van financiële injecties om de continuïteit van hun bedrijf te garanderen.

Actie ondernemen

Dit is een oproep aan alle provincies, gemeenten, investeerders, warmtebedrijven, netbeheerders en andere belanghebbenden om de ambitieuze en duurzame plannen die zij hadden, voor de tijden van het coronavirus, niet in de la te leggen maar weer op te pakken. Dit momentum moeten we met beide handen aanpakken om de weg naar een CO2 neutraal energieklimaat te vervolgen. Iedere warmtekans is er een, onze consultants en engineers helpen u graag met het verder onderzoeken en concretiseren van deze kansen. Doet u mee?

Meer weten over onderzoeken en concretiseren van warmtekansen?

Ward van der Post
Commercieel manager

06 - 38080950
ward.van.der.post@greenvis.nl
Ward van der Post