BIGdata en de warmtetransitie

Data speelt een steeds grotere rol in ons leven. In een woud aan informatie probeert Andries Lof als software engineer bij Greenvis de enorme potentie ervan te ontsluiten en de warmtetransitie te versnellen.

Data is het nieuwe goud?

Tegenwoordig hoor je het vaak: data, dat is het nieuwe goud. In de volksmond wordt data al snel geassocieerd met ons (online) gedrag, waarbij ons internet-, koop- en reisgedrag wordt gemonitord. Aan de hand van een ‘fuzzy’ wolk van informatie, voorspellen slimme algoritmes onze volgende stappen. Hierdoor kunnen de woorden bigdata en algoritmes een nare bijsmaak krijgen.

Een bijsmaak die te begrijpen is: in het verzamelen, analyseren en toepassen van data gaan grote sommen geld om, zonder dat duidelijk wordt wat we er als maatschappij aan hebben. Daarom stel ik u de vraag: zijn er voor deze prachtige technieken en algoritmes geen betere doelen te bedenken?

Het betere doel

Tijdens mijn werk bij Greenvis werk ik dagelijks met veel data. Eigenlijk is bijna al deze data openbaar, zoals bijvoorbeeld PDOK. Dit is een bijna oneindige bron van geografische informatie van de overheid.

Een voorbeeld: de PDOK-database kan ons van alles leren over een mini-parkje in Almere-Haven (figuur 1). In het parkje zijn twee drinkwaterputjes is te zien in de BGT-kaarten, een gasputje en vier hemelwaterputten. Vroeger stonden er twee bomen en de overgebleven boom is gegroeid, zoals te zien is in de AHN-hoogtekaarten.

Door de juiste bronnen aan elkaar te verbinden en met kennis van algoritmes en de warmtetransitie, helpen deze databases ons om snel vervolgstappen te definiëren die wel eer doen aan de toekomst.

Van data naar goud naar duurzaam

De warmtetransitie versnellen, van plan naar uitvoering, dat wordt de uitdaging. Hoe beter het plan hoe sneller de uitvoering. Van data naar goud naar duurzaam, helpt u mee?

Meer weten over algoritmes en de warmtetransitie?

Andries Lof
Software Engineer

06 - 41182692
andries.lof@greenvis.nl
Andries Lof