Optimale benutting geothermiebronnen

Steeds vaker worden tuinbouwclusters gekoppeld aan een geothermiebron, waarmee zij de basislast van hun warmtevraag kunnen voorzien. Echter, door de wisselende warmtevraag per seizoen wordt de inpassing van aardwarmte in het energieplaatje van glastuinders complexer. Eric de Vries zocht uit hoe geo-thermiebronnen optimaal kunnen worden benut in de glastuinbouw. Ook vertelt hij over zijn ervaringen als stagiair bij Greenvis.

Steeds vaker duiken nieuwe geothermieprojecten op in het nieuws. Meestal worden in dit soort projecten tuinbouwclusters gekoppeld aan een geothermiebron, waarmee zij de basislast van hun warmtevraag kunnen voorzien. Ook zijn er ondertussen een aantal initiatieven, waarbij de gebouwde omgeving wordt aangesloten. Een belangrijke succesfactor in de businesscase van een geothermie-bron is de juiste afstemming van de warmtevraag en het ontwerp van het warmtenet op de bron. Zo is het belangrijk om warmtevraag op de juiste temperatuur te zoeken, inclusief de juiste (lage) retour-temperatuur. Ook moet er bij voorkeur 365 dagen per jaar warmtevraag zijn.

Een cluster van glastuinbouwers sluit perfect aan op de temperatuureisen, maar ook deze bedrijven hebben een wisselende warmtevraag per seizoen. Hierdoor ontstaat er in het warmtevraagprofiel van het net een badkuip. Dit is niet wenselijk om twee redenen. Allereerst opereert een geothermiebron het meest bedrijfszeker wanneer deze onafgebroken kan draaien en daarnaast levert een continue productie de hoogste omzet op. Het is dus de vraag of en hoe de badkuip kan worden vermeden of op zijn minst kan worden afgevlakt.

Afstudeeronderzoek
Eric de Vries heeft zich de afgelopen maanden verdiept in dit vraagstuk. Hierbij heeft hij de potentie van een handelsplatform voor het project Trias Westland in kaart gebracht. Met het handelsplatform kan de warmtevraag van verschillende typen glastuinbouwers worden gecombineerd, waardoor het warmtevraagprofiel bij de geothermiebron wordt afgevlakt (mits de juiste combinaties kunnen worden gemaakt). Het werkt eigenlijk als een soort energieveiling waar tuinders onderling de warmte aan elkaar kunnen verkopen. Onderstaande figuur laat beschikbare handelsruimte in de warmtevraag van verschillende typen tuinders zien, waaruit duidelijk wordt dat er over het jaar gezien een match bestaat tussen de typen. Belichte tuinen hebben bijvoorbeeld juist in de zomer meer warmtevraag, terwijl tuinen zonder belichting ‘gewoon’ in de winter hun piek hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat er middels het handelsplatform minimaal 5% meer warmtevraag kan worden gegenereerd. Daarbij helpt dit systeem om glastuinbouwbedrijven over de streep te trekken voor een aansluiting, omdat ze flexibeler om kunnen springen met hun aansluiting. Ook is duidelijk geworden dat de stabiliteit van het warmtenet kan worden verbeterd door een grote afnemer aan te wijzen als korte termijn ‘buffer’ op momenten dat er warmte over is op het net.

Greenvis is al ruim twee jaar betrokken bij het project Trias Westland en gebruikt de onderzoeks-resultaten bij de implementatie van een handelsplatform. Tevens zijn de inzichten waardevol voor andere projecten waar ook andere type afnemers met glastuinbouw kunnen worden gematcht, zoals zwembaden of een cascadering met de gebouwde omgeving.

Stage lopen bij Greenvis
‘Mijn afstudeerstage bij Greenvis is een fijne tijd geweest’, aldus Eric de Vries. ‘Het is een dynamisch team dat met volle overgave werkt aan het aardgasvrij maken van Nederland en het is super om daaraan mee te mogen werken. Tijdens de verschillende overleggen kwam naar voren hoeveel kennis aanwezig is, ondanks dat het team relatief jong is. Colleges in de schoolbanken zijn prima, maar echt leren gebeurt pas tijdens werken in het veld. ‘Gedurende mijn periode bij Greenvis heb ik dan ook enorm veel geleerd. Niet alleen op technisch vlak, want daarnaast er is meer dan genoeg ruimte bij Greenvis om ook op persoonlijk gebied te ontwikkelen,’ vertelt Eric verder. ‘Werken aan een onderzoek voor project Trias Westland was een mooie uitdaging. De gedachte dat mijn onderzoek een project als Trias Westland sturing kan geven, geeft een groot gevoel van trots.’

Voor meer informatie over het afstudeeronderzoek van Eric en/of het project Trias Westland kunt u contact opnemen met Stijn Wolterink.