2.0 release van de Warmtetool

De 2.0 release van de Warmtetool is uit! In deze tool zijn nu o.a. verschillende warmteconcepten toegevoegd of verbeterd, zijn de resultaten nu in te zien voor vier categorieën warmtevragers en worden de resultaten nu nog accurater berekend. Dat maakt de Warmtetool nu ook geschikt voor robuuste onderbouwingen van voorkeursscenario’s in wijkuitvoeringsplannen en voor vastgoedportefeuilleadvies aan woningcorporaties.

Wat is de Warmtetool?

De warmtetransitie dwingt ons tot ingewikkelde afwegingen. Voor welk aardgasvrije alternatief kiezen we in een gebied? Wat betekent de afbakening van een warmtekavel voor de gebouwen die er net buiten vallen? Voor welke gemeente, wijk of cluster heeft een bepaalde warmtebron de meeste waarde?

Om antwoorden te kunnen geven op deze complexe afwegingen, hebben we de Warmtetool ontwikkeld. Deze biedt inzicht in financiële consequenties van technische, geografische, economische en beleidsmatige keuzes voor overheden, stakeholders, eindgebruikers of de maatschappij als geheel. De tool kenmerkt zich door zijn veelzijdigheid, transparantie en snelheid.

Wat is er nieuw in de 2.0 versie?

De veranderingen in de warmtetransitie vroegen om een tool voor o.a. 1) het geven van robuuste onderbouwing voor een voorkeursscenario in een wijkuitvoeringsplan, 2) het geven van een gebiedsgericht advies aan woningcorporaties over hun vastgoedportefeuille. Deze hebben we nu mogelijk gemaakt.

Daarnaast warmteconcepten nieuw geïmplementeerd of verbeterd, waaronder:

  • Bronnet: warmte en koude
  • Zonthermie en PVT
  • Groen gas
  • Hybride warmtepomp (groen gas of aardgas)
  • Scenario ‘Enkel isoleren

Ook zijn de resultaten nu voor vier verschillende categorieën warmtevragers in het scenario in te zien: eengezinswoningen, meergezinswoningen (individueel), meergezinswoningen (collectief) en utiliteiten. Tot slot is een groot deel van de rekenkern achter de schermen volledig opnieuw opgebouwd, waardoor alle warmteconcepten nu accurater berekend worden.

Aan de slag met de 2.0 versie?

We zijn trots op deze grote stap vooruit die we de afgelopen maanden hebben gemaakt en kijken er naar uit om deze in projecten toe te passen. Bij welke uitdaging kunnen we u ondersteunen?

De Warmtetool 2.0 is onder meer in te zetten voor:

  • Projectmatig: Een projectteam bespreekt met u de lokale situatie en brengt uw vraagstuk helder in kaart. Vervolgens definieert u samen welke scenario’s interessant zijn voor een doorrekening. Onze modelleur gaat aan de slag en neemt u mee in de resultaten van het model. Aan het einde van het project ontvangt u zelf een interactieve versie van het rekenmodel met voorgeprogrammeerde scenario’s erin.
  • Flexibele hulp (raamovereenkomst): Verwacht u in de toekomst regelmatig vraagstukken te hebben waarin een snelle, flexibele doorrekening van aardgasvrije warmtesystemen kan helpen? Dan kunt u een raamovereenkomst met ons afsluiten om doorlopend flexibele ondersteuning te ontvangen. Neem contact op voor de mogelijkheden.
  • Aanschaffen van de Warmtetool: Ja, u kunt de tool ook als geheel van ons kopen. Dan ontvangt u niet alleen het interactieve rekenmodel met voorgeprogrammeerde scenario’s (dat ontvangt u al bij een project), maar ook de achterliggende GIS plug-ins en datasets om zelf scenario’s te definiëren. Ideaal voor onbeperkte controle over de berekening en de scenariodefinities.

Meer weten over de Warmtetool?

Daniël De Greef
Sr. Engineer

06 – 28797383
daniel.de.greef@greenvis.nl
Daniël De Greef