Update over landelijke EMG database

Op het Warmtecongres in november 2017 hebben we voor het tweede jaar op rij de bokaal voor het duurzaamste warmtenet van Nederland uitgereikt. Alkmaar was dit keer de publiekswinnaar, ondanks dat het warmtenet in Ede op dit moment het hoogste Equivalent Opwekrendement (EOR) heeft. Gezien een aantal nieuwe ontwikkelingen van diverse warmtenetten voorzien we u graag weer van een update.

De afgelopen maanden is gebleken dat de nieuwe norm NEN7125 op korte termijn nog niet zal worden aangewezen in het bouwbesluit. Dit betekent dat we EMG-verklaringen voorlopig volgens NVN7125 blijven opstellen en de invoering van de ‘Primaire Energiefactor’ (PEF) als vervanger van het EOR nog op zich laat wachten. Vandaar dat onze ranglijst vanaf heden weer is gebaseerd op EOR.

In de afgelopen maanden hebben er een aantal noemenswaardige wijzigingen plaatsgevonden in de database. De belangrijkste is een update van de verklaring van een van de grootste warmtenetten in Nederland: het Amernet. Het grootste deel van de warmte in dit warmtenet wordt geproduceerd in de Amercentrale. Deze kolencentrale is omgebouwd en wordt vanaf 2018 gestookt op een mix van kolen en biopellets. Dit heeft ertoe geleid dat het EOR is gestegen van 1,70 naar 2,10 en deze verduurzaming is afgelopen donderdag 18 januari gevierd in Breda.

Het meestoken van biomassa in kolencentrales is recentelijk een punt van discussie. Tot op heden schrijft de norm voor dat biomassa, die voldoet aan het activiteitenbesluit, geen fossiele brandstof bevat. Daardoor kan het EOR van een warmtenet flink stijgen bij gebruik van biomassa als brandstof.

Er is ook een nieuwe binnenkomer in de ranglijst, namelijk Het Groene Net in Sittard: een warmtenet wat sterk in ontwikkeling is en voornamelijk gestookt wordt op biomassa. Daarnaast heeft de verklaring van het Warmtenet Rotterdam een update gehad, maar bleef het EOR ongewijzigd. Onderstaand een nieuwe versie van de ranglijst:

 Ranglijst duurzaamheid warmtenetten in Nederland
(gebasseerd op EOR)

Middels een EMG-verklaring kunt u als warmtebedrijf de energieprestatie van collectieve energiesystemen certificeren, waardoor afnemers dit kunnen gebruiken ter verbetering van de energieprestatie van hun gebouw. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een Equivalent Opwekkingsrendement (EOR), bepaald conform de NVN7125 norm. Dit EOR mag worden gebruikt in plaats van de forfaitaire rendementen voor ‘warmtelevering door derden’ uit de NEN7120 (lees hier meer).

 Wilt u meer informatie over het opstellen van EMG-verklaringen inclusief de benodigde onderbouwing voor de controle van Bureau CRG? Neem dan contact op met Stijn Wolterink.