Seminar: Individuele versus collectieve oplossingen

“Wat is de beste gasloze warmte oplossing?” levert vanuit verschillende perspectieven en contexten een ander antwoord. Op Duurzaam Verwarmd 2019 gaven Greenvis en De WarmteTransitieMakers een seminar over deze vraag en gingen in het bijzonder in op de keuze tussen individuele of collectieve systemen.

Vraagstukken over organisatorische, wet- en regelgeving en financierbaarheid drukken ons snel een bepaalde oplossingsrichting in. Vanuit organisatorisch oogpunt kan een individuele oplossing voordelen bieden, omdat besluiten niet afhankelijk zijn van veel partijen. Financierbaarheid is daarentegen makkelijker voor grootschalige collectieve oplossingen die commercieel geëxploiteerd worden. Kijken we naar terugverdientijd vanuit het perspectief van de consument, dan lijkt een individuele oplossing weer gunstiger.

De context op het gebied van wet- en regelgeving, financiering en organisatie zijn sterk aan verandering onderhevig en beïnvloeden deze overwegingen. Gebouwgebonden financiering bieden bijvoorbeeld nieuwe financieringsmogelijkheden voor consumenten; transitievisies van gemeenten bieden zekerheden voor collectieve exploitanten. In Nederland wordt het speelveld voor verschillende oplossingen langzaam gelijkgetrokken.

Ewald Slingerland tijdens de seminar op Duurzaam Verwarmd 2019.

Een ‘neutraal’ framework helpt om oplossingen in een gelijk speelveld te vergelijken. Hierdoor kan meer op de ‘harde’ criteria vergeleken worden: technische toepasbaarheid, kosten en CO2-reductie. In feite doen we hier een stap terug en laten we de verschillende perspectieven los en kijken we naar de maatschappelijk meest gunstige oplossing.

Dit is de aanpak die Greenvis en De WarmteTransitieMakers in het Westland toepassen, waar ze werken aan de technische analyse voor de warmtetransitievisie voor de gemeente. De partijen werken eerst aan een neutraal plaatje waarin preferente technieken voor verschillende clusters geselecteerd worden, onder andere op met data vanuit het landelijk erkende Vesta MAIS model (Plan Bureau Leefomgeving).

Dit plaatje vormt de aanleiding om met bewoners, bedrijven en professionele stakeholders in gesprek te gaan en samen met de gemeente de gemeentelijke warmtevisie te formuleren.

Meer informatie? Neem contact op met Ewald Slingerland.