Masterclass Leiding over warmte – 26 oktober

Wat is de rol van jouw gemeente bij de ontwikkeling van een collectief warmtesysteem?

Iedere gemeente speelt een belangrijke rol bij het realiseren van een duurzame collectieve warmtevoorziening voor haar bewoners. Maar voor welke uitdaging sta je als gemeente precies? Welke stappen en beslissingen horen hierbij? Hoe pak je dit aan en wat kun je leren van andere gemeenten? Krijg antwoord op deze vragen tijdens onze masterclass op 26 oktober!

Kleine en middelgrote gemeenten hebben vaak te maken met een tekort aan budget en capaciteit voor de transitie naar duurzame warmte. Om het jou en jouw collega’s makkelijker te maken, bieden we je met deze masterclass een compleet overzicht van de te nemen stappen naar een collectieve warmtevoorziening. Hoe kom je tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam warmtenet?

Programma – Deel 1: Plenair

Samen gaan we aan de slag met de stappen die iedere gemeente moet nemen en de relevante afwegingen die daarbij genomen moeten worden. Dit doen we aan de hand van ons vernieuwde Ontwikkelwiel: de tool ‘Leiding over warmte’. Hiermee begeleiden we partijen in vier stappen naar de realisatie van een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam warmtesysteem. In elke stap is actie nodig op vijf inhoudelijke thema’s: organisatorisch, maatschappelijk, technisch, financieel en juridisch. 

Startpunt is de aanwijzing van een wijk of buurt in de TransitieVisieWarmte (TVW) als “geschikt voor een warmtenet”. Het doorlopen van de stappen wordt makkelijker als er ook al een partij is die het initiatief heeft genomen om op die locatie een warmtenet te ontwikkelen. Dat kan een warmtebedrijf zijn, maar ook een netwerkbedrijf of een bewonersinitiatief. Ook bieden we een doorkijkje naar de Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) en de regierol die de gemeente daarmee (waarschijnlijk) krijgt.

We geven antwoorden op de volgende vragen:

 • Wat moet je doen om te komen tot het beste warmtesysteem voor bewoners? 
 • Hoe en wanneer werk je samen met stakeholders?
 • Wanneer start je de communicatie met en eventuele participatie van bewoners? 
 • Welke rol wil de gemeente spelen bij de ontwikkeling van een (duurzaam) collectief warmtesysteem/-net?
 • Wil je als gemeente een gemeentelijk warmtebedrijf opzetten? Zo ja, waar begin je dan? Zo nee, hoe wijs je een warmtebedrijf aan?

Programma – Deel 2: Aan de slag!

Onder begeleiding van onze experts ga je in kleine groepen één of twee cases bespreken. Dit kan ook jouw case zijn, zie enkele voorbeelden hieronder! Laat ons dat dan vooraf weten zodat we dit samen kunnen voorbereiden. Het doel is om met elkaar te reflecteren op de aanpak en van elkaar te leren. Voorbeelden van cases zijn: 

 • Hoe maak je de huidige uitdaging van jouw gemeente concreet en maak je een helder overzicht van acties en planning voor de uitvoering daarvan? 
 • Hoe organiseer je een goede samenwerking tussen lokale stakeholders en kom je tot een passende rol voor jouw gemeente? 
 • Welke besluiten worden (of zijn al) genomen om te komen tot een keuze of jouw gemeente wel of niet een actieve rol neemt bij het oprichten van een publiek of publiek-privaat warmtebedrijf?

Ontdek welke uitdagingen andere gemeenten hebben en welke ervaringen zij al hebben opgedaan. Leer van elkaar en inspireer elkaar. Zo komen we samen sneller tot duurzame warmte voor iedereen. Aan het einde van de middag heb je voor jezelf een complete checklist met do’s en don’ts  rondom de aanpak van een collectief warmtesysteem voor jouw gemeente.

Praktische informatie

Op donderdag 26 oktober ben je vanaf 13:30 uur van harte welkom op Campus Werkspoor in Utrecht.  Hier gaan we om 14:00 uur actief met elkaar aan de slag en sluiten we rond 17:00 uur af met een borrel op ons kantoor in Houtwerk.

 • Datum: 26 oktober
 • Tijd: 14:00 uur – 17:00
 • Locatie: Campus Werkspoor, Utrecht
 • Investering: Gratis. Na aanmelding rekenen we op je aanwezigheid.

Aanmeldingen zijn gesloten

Meer weten over deze masterclass?

Justus Mesman
Jr. Ontwikkelaar

06-38 17 14 48
justus.mesman@dwtm.nl
Justus Mesman