Jong Warmtenetwerk initiatief Greenvis

Bij de studiereis naar Hamburg bleek dat veel jongeren genieten van de grote uitdaging om van aardgas over te gaan op hernieuwbare warmte. De passie, de drive en de behoefte om met gelijkgestemden niet alleen van gedachten te wisselen, maar er ook wat aan te doen, wordt als erg belangrijk ervaren. Tevens is uit verschillende studies gebleken dat jongeren tot 35 jaar meer affiniteit hebben met duurzaamheid. Rik Koppelaar heeft als initiatiefnemer de daad bij het woord gevoegd en besloten om Jong Warmtenetwerk op te zetten. Veel enthousiaste reacties en aanmeldingen zijn het directe resultaat. Het Jong Warmtenetwerk verenigt jonge specialisten om samen verder te denken en tot innovaties te komen op het gebied van duurzame warmte en koude oplossingen. Een sleutelrol hierbinnen is weggelegd voor Young Professionals in de energiesector, die de duurzame ontwikkelingen zullen aanjagen.

Ben jij jonger dan 35 jaar en sluit jij je graag aan bij deze groep? Meld je dan hier aan