Verslag van studiereis naar Hamburg

Greenvis heeft dit jaar deelgenomen aan de jaarlijkse studiereis van Stichting Warmtenetwerk naar Hamburg. Tijdens deze reis heeft Greenvis veel nieuwe inzichten opgedaan.

Zo levert bijvoorbeeld Vattenfall Wärme alleen al in Hamburg warmte aan ruim 450.000 gebruikers.  Dat is ongeveer twee keer zoveel als het totaal aantal collectieve warmtegebruikers in Nederland. Vattenfall wekt deze warmte op door een combinatie van afval, gas en kolen. Door de schaalgrootte is verduurzaming van deze warmte een enorme opgave, met een zeer grote impact. In een deelgebied krijgt deze verduurzaming al vorm. We krijgen een rondleiding door een deel van HafenCity. Dit gedeelte van de stad is waar de oude vrije handelszone van de Hamburgse haven wordt heringericht met kantoren, hotels, woningzones en openbare bouwwerken. De warmtevoorziening voor het oostelijk deel van HafenCity heeft als doel een uitstoot te bereiken van minder dan 90 gram CO2 per geleverde kWh (25 kg per GJ, dat is meer dan 2 keer zo weinig als een ketel op aardgas).

HanseWerk Natur heeft een andere vorm van bedrijfsvoering. De onderneming exploiteert ca. 1.000 installaties en 150 warmtenetten. De warmtelevering is decentraal en op verschillende plekken wordt zonnewarmte, bio-warmte en warmte uit efficiënte WKK-installaties opgewekt. Ook worden er handelsplatforms en warmtebuffers ingezet om de warmte optimaal te benutten.

Tot slot bezoeken we een enorme bunker uit de tweede wereldoorlog. Deze is in 2010 omgebouwd tot een energiecentrale, waar met biogas, zonnecellen en zonnecollectoren, duurzame elektriciteit en warmte wordt geproduceerd.

Er is een warmtebuffer van 2.000 m3; deze warmte wordt geleverd aan een aangrenzende wijk in stadsdeel Wilhelmsburg.

Hamburg laat zien dat zowel op het gebied van collectieve als meer decentrale warmte er grote kansen liggen om duurzame warmte te kunnen leveren in gebieden die zich daar voor lenen. En nu volle kracht vooruit in Nederland!

Inspireert dit jou ook en wil je meer weten over de kansen van duurzame warmte(netten)? Neem contact op met Ewald Slingerland.