Ewald: “Weinig belemmeringen voor duurzame warmte in Nederland”

Op het Nationaal Warmtecongres van 24 november j.l. is Ewald Slingerland, senior consultant van Greenvis, geïnterviewd door de organisatie en geeft hierin antwoord op twee vragen, namelijk:

  • Wat zijn de kansen en uitdagingen op het gebied van duurzame warmte?
  • Hoe ziet Greenvis een succesvol warmteproject tot stand komen?

https://youtu.be/4YjMbZW09XQ

Het Warmtecongres werd dit jaar bezocht door honderden bezoekers, vaak werkzaam of betrokken bij duurzame warmteprojecten in Nederland. Iedereen deelt op deze dag de mening dat de gebouwde bestaande woningvoorraad in Nederland op korte termijn niet meer verwarmd wordt met fossiele brandstoffen maar met lokale duurzame warmtebronnen.

Ewald heeft samen met Hans Kraaij in de Provincie Utrecht alle kleine en grote warmte en koude bronnen in kaart gebracht en deze gekoppeld met de mogelijke vraag ervan. Het blijkt dat er weinig belemmeringen meer zijn om duurzame warmte te ontwikkelen in Nederland.

Heeft u naar aanleiding van dit interview vragen of bent u benieuwd wat Greenvis voor u kan betekenen op het gebied van duurzame warmte? Schroom dan niet contact op te nemen met Ewald.