Energy café TU/e Eindhoven

Op woensdagavond 13 december was Greenvis met drie collega’s op de campus van de TU/e Eindhoven om studenten enthousiast te maken voor de warmtetransitie. Samen met Team Energy hebben we een Energy Café gehost voor studenten van verschillende faculteiten. Met een opkomst van ±35 studenten kunnen we terug kijken op een geslaagde avond die gekenmerkt werd door de energieke gesprekken en inspirerende ideeën over de casus die we de studenten hadden voorgelegd. De studenten van de TU/e hadden er zin in: om 19:00 was de inloop en de ruimte stroomde al snel vol.

Nadat Team Energy de bijeenkomst had geopend, nam team Greenvis (bestaande uit Gerben Jan de Vries, Edwin van Vliet en Manon Ottens) het stokje over. De warmtetransitie werd door hen op verschillende manieren belicht en mondde uit in een aantal stellingen die samen met de studenten werden bediscussieerd. Eén van de stellingen luidde: de warmtetransitie is vooral een …. probleem met als antwoordmogelijkheden technisch, economisch, politiek en sociaal. Er was een mooie verdeling te zien tussen de verschillende opties die interessante discussies opleverde, waarbij de technieken voor duurzame warmte o.a. werden vergeleken met Tesla en de rol van de centrale overheid binnen de warmtetransitie werd besproken.

Na de stellingen introduceerde Edwin de casus met de volgende vraagstelling: welk alternatief kiezen we voor een wijk waar het aardgas verdwijnt en hoe nemen we de bewoners daarin mee? Aan het eind van de avond presenteerden de groepjes hun keuze en plan van aanpak om deze keuze te gaan realiseren. Dit leverde leuke ideeën op om bewoners te betrekken, zoals het organiseren van een verkiezingsfestival voor de verschillende alternatieven en het creëren van extra bewustzijn door met virtual reality brillen bewoners de veranderingen aan hun woning te laten zien.

Al met al hebben we een leuke inspirerende avond gehad waarin we de Greenvis missie onder de aandacht hebben gebracht en studenten in aanraking hebben gebracht met de opgave van de warmtetransitie.