De diepte in met het Congres Trias Westland

Het geothermieproject Trias Westland, waar Greenvis als partner bij betrokken is, bereikt na zeven jaar de exploitatiefase. Een goed moment om terug te blikken en alle ervaringen te delen! Dit gebeurt tijdens het Trias Westland Congres, dat met ‘De diepte in met een innovatief geothermieproject’ een toepasselijk thema kent.

 

Met een onderzoeksboring op 4 km en een geothermieproject op 2,3 km diepte heeft Trias Westland zich als innovatief geothermieproject ingezet om het aanwezige potentieel aardwarmte in de Trias-laag beschikbaar te maken voor zo veel mogelijk Westlandse glastuinbouwondernemers. Het eerste idee ontstond zeven jaar geleden en inmiddels is dit idee vertaald naar een vruchtbare samenwerking tussen initiatiefnemers, financiers, partners en 48 Westlandse glastuinbouwbedrijven en Royal FloraHolland, waarbij een experimentele diepteboring plaatsvond en inmiddels een warmtenet in aanleg is.

Tijdens het congres deelt Trias Westland de kennis en ervaringen rond dit duurzame project in het Westland. Daarbij wordt antwoord gegeven op de vraag: hoe is de allereerste boring naar 4 kilometer diepte verlopen? Ook wordt er ingegaan op de onconventionele financieringsconstructie, de unieke aspecten van het participatiemodel en het multidisciplinaire bouwteam als model voor de realisatie van een warmtenet in een complexe omgeving.

Dit multidisciplinaire bouwteam, waar naast Greenvis ook Rotterdam Engineering, A.HAK Leidingbouw en Welvreugd onderdeel van uitmaken, wordt besproken tijdens een van de verdiepingssessies. Het bouwteam kende een unieke aanpak.

Warmtenet: een multidisciplinair bouwteam als model in een complexe omgeving

Normaal maken de opdrachtgever en engineers eerst het ontwerp, dan volgt de aanbesteding en daarna gaat de aannemer het project volgens plan realiseren. In het project Trias Westland: warmtenet werkt iedereen samen aan het beste ontwerp en de beste uitvoeringsmethodiek. Dit is nodig omdat het op sommige plaatsen een hele uitdaging is om een geschikte plek in de ondergrond te vinden voor de warmteleidingen. Deze samenwerkingsvorm benut de creativiteit en kennis van (lokale) aannemers en engineers van de ontwerp- tot en met de realisatiefase. Zo komen we tot de meest (kosten)efficiënte oplossingen.

Tijdens de sessie vertellen de specialisten van Trias Westland meer over het bouwteam, het waarom, hoe het tot stand is gekomen, hoe het werkt, de risicobeheersing, de techniek en succesfactoren. Arie Visser (Trias Westland) verklapt het succes van dit bouwteam: vanuit kwaliteitsbeheersing, op basis van vertrouwen proactief te denken in kansen en oplossingen in plaats van winstmaximalisatie. Dit alles leidt tot een geoliede machine en maakte het mogelijk buiten de kaders te denken.