Greenvis voor overheden

Wat kunnen wij betekenen voor provincies en gemeenten?

Tegenwoordig kunt u als lokale overheid niet meer om de warmtetransitie heen. Met drietrapsraket van Klimaatakkoord, Regionale Energiestrategie en Transitievisie Warmte staan provincies en gemeenten voor grote uitdagingen. Het vraagt u om keuzes voor alternatieve warmteoplossingen te maken. In dit proces wordt van lokale overheden een regierol verwacht.

Greenvis biedt ondersteuning bij het vormgeven van uw rol, het onderzoeken van warmtekansen en het maken van keuzes rond warmteoplossingen in uw gebied.

 

 

Greenvis heeft ervaring met verschillende gemeenten in verschillende stadia van de warmtetransitie en biedt begeleiding op verschillende gebieden. Denk bijvoorbeeld aan visievorming in energievraagstukken, het verkennen en uitwerken van warmtekansen en procesbegeleiding.

Visievorming

Elke gemeente is gevraagd om een visie te vormen voor bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategie (RES) en de Transitievisie Warmte (TVW). Dit zijn langdurige trajecten, die veel afstemming binnen en tussen gemeenten vereist. Greenvis begeleidt overheden met het opstellen van dergelijke visies. Als Greenvis hebben we ervaren procesbegeleiders die u helpen om de mogelijkheden te verkennen en uit te werken.

Aan de basis van de TVW ligt het Vesta MAIS-model. Voor optimale resultaten is het van belang om het model te verrijken met lokale data. Greenvis biedt trainingen aan die gemeenten helpt om het model te begrijpen en te gebruiken.

Ontwikkelen van een collectief warmtesysteem

Het ontwikkelen van een warmtekans begint met een eerste idee en vormt zich tot de exploitatie van een collectief warmtesysteem in uw buurt, dorp of stad. Dat is een proces met veel verschillende fases, waarin u als gemeente of provincie een centrale rol speelt. Greenvis ondersteunt gemeenten in het verkennen en ontwikkelen van een warmtekans.

Wellicht heeft u al een warmtekans op het oog? Of laat u zich juist graag verrassen? In beide gevallen brengen onze engineers de mogelijkheden in kaart en analyseert ze op technische, economische, bestuurlijke en sociale potentie.

Het ontwikkelen van een veelbelovende warmtekans tot succesvolle exploitatie is een proces dat we bij Greenvis het Warmtetransitiepad noemen. Dat is in feite een stappenplan van acties, beslissingen en documenten. Hiermee bieden wij u de mogelijkheid om uw eigen routekaart vorm te geven.

Proces- en aanbestedingsbegeleiding

Overheden spelen vaak een grote rol in het initiëren van een lokale warmteontwikkeling. De rol die daarbij gekozen wordt, verschilt per gemeente. Aan de hand van uw wensen en voorkeuren brengen we samen in beeld wanneer welke rol van toepassing is en welke consequenties dit heeft voor het vervolgtraject.

Is aanbesteden de logische keuze? Dan is dat nog niet zomaar geregeld. Het gunnen van een exploitatie is namelijk gebonden aan vele regels. Greenvis biedt begeleiding van het in de markt zetten van uw aanbesteding.

Greenvis biedt de oplossing

Of u nu ondersteuning kunt gebruiken bij het vormen van warmtevisies, het ontwikkelen van een collectief warmtesysteem of proces- en aanbestedingsbegeleiding, Greenvis biedt de oplossing. U schakelt een ervaren en kundig team in, dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen.


Voor meer informatie over Greenvis voor gemeenten:

neem contact op met
ward.van.der.post@greenvis.nl
of bel met 06 - 38080950.